Sykepleier

Sted
Sarpsborg (Kommune), Østfold
Publisert
1. desember 2017
Frist
18. januar 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid, Heltid

nav

Sykepleier - Enhet Borgen sykehjem

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sarpsborg - der barn og unge lykkes".Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"www.sarpsborg.com 
 

Beskrivelse av arbeidssted


Ved Borgen sykehjem har vi 4 ledige stillinger som autoriserte sykepleiere, p.t. dag/ kveld.
Stillingene er i avd. for langtid, i skjermet enhet for personer med demens og i skjermet enhet for personer med demens/alderspsykiatri.
Stillingene er på 70- 100 %, oppgi i søknaden hvor stor stilling og i hvilken avdeling du ønsker å søke.
Tiltredelse etter avtale.
Vi arbeider etter Marte Meo metoden i sykehjemmet.
Pr. i dag har sykepleierstillingene turnus dag/ kveld med arbeid hver 3. helg. 

Enheten består av Borgen sykehjem med 70 sykehjemsplasser, for personer med demenssykdommer, alderspsykiatri og ordinære langtidsplasser, samt hjemmetjenester for innbyggerne i området Borgen/Varteig. 

Sarpsborg kommune og enhetens verdier skal prege alt vårt arbeid, enhetens visjon er at brukere og ansatte skal oppleve "Den gode dagen"

Stilling / Arbeidsoppgaver


Sykepleier er den øverste medisinske kompetansen i avdelingen.
Sykepleier har et særskilt ansvar i forhold til faglig forsvarlighet og veiledning av andre medarbeidere.
Sykepleier skal gi nødvendig helsehjelp og behandling.

Vi søker

  • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
  • En som kan jobbe selvstendig og i team og har god framdrift i arbeidet
  • En som ser sin sykepleierrolle i samspill med andre kolleger i enheten
  • Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig- og skriftlig fremstillingsevne
  • Har generell IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes i Sarpsborg kommune
  • Trives med høyt arbeidstempo, raske omstillinger og kan være fleksibel

Krav til utdanning


Autorisert sykepleier.

Erfaring


Vi ønsker å ansette sykepleiere som har lyst til, og har hjerte for å arbeide med våre pasientgrupper på sykehjemmet .
Du kan gjerne ha relevant erfaring fra arbeid i geriatri, alderspsykiatri eller pasienter med ulike demenssykdommer, men ingen betingelse - vi har gode planer for opplæring.

Vi tilbyr


Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Sarpsborg kommune tilbyr kr. 20.000 i årslønn utover garantilønn for sykepleiere.
Det gis uttelling for minimum 30 studiepoeng.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tverrfaglig miljø og nettverk.
Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
Gratis parkering.

Øvrige vilkår/annet


Alle søkere må være forberedt på å fremskaffe politiattest.

Søknad sendes


Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd 

Søknadsfrist: 18.12.17

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Sted: Enhet omsorgstjenester Borgen

 

Lignende jobber

Lignende jobber