Sykepleier 80% fast stilling - Hjemmesykepleie syd og aktivitet

Sted
Fredrikstad (Kommune), Østfold
Publisert
1. desember 2017
Frist
17. desember 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid

nav

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.MERK Fredrikstad - så andre MERKer det! 
 

Arbeidssted


Hjemmesykepleie syd og aktivitet er en virksomhet i Etat hjemmesykepleie som gir hjemmesykepleietjenester til
pasienter på Kråkerøy og i sentrum av Fredrikstad kommune. I tillegg består virksomheten av 3 dagsenter for eldre,
BPA og +Huset. Virksomheten har tilhold i nye og moderne lokaler i Dokka 1 på Kråkerøy. Virksomheten har i underkant
av 120 årsverk fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.
Vi har nå ledig 80% fast stilling som sykepleier. Stillingen har turnus med arbeid på dag- og kveldstid samt hver 3. helg.

Stillingsbeskrivelse


Sykepleieoppgaver til hjemmeboende
Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak
Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
Bidra til at avdelingen/sonen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer

Kvalifikasjonskrav


Autorisert sykepleier
Må beherske norsk muntlig og skriftlig
Førerkort kl. B 

For øvrig vektlegges;
Relevant erfaring
Gode IKT ferdigheter samt kjennskap til/erfaring fra fagprogrammet Gerica.

Personlige egenskaper


Positiv, fleksibel og løsningsorientert
Gode samarbeidsevner
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Nøyaktighet
Personlig egnethet vektlegges i forhold til kommunikasjon, samhandling og ivaretakelse av arbeidsmiljøet.

Lønnsopplysninger


Stillingen avlønnes som Sykepleier, stillingskode 7174, internkode 3330 iht Fredrikstad kommunes lønns- og
stillingsregulativ.

Politi / Tuberkulose attest


Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Tuberkuloseattest etter forskrift

Vi kan tilby


Et godt fag- og arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes vedier MERK (Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent)
Tilhold i nye og moderne lokaler
Innovativ tjenesteadministrasjon og arbeidsform
God pensjonsordning

Offentlighet


Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn
de har.

Søknad sendes


Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres
elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Monica Helgesen tlf. 69 33 26 09.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger. 

Søknadsfrist: 17.12.17

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Sted: Hjemmesykepleie Syd

Lignende jobber

Lignende jobber