AVDELINGSLEDER- HELSE OG OMSORG, SOLTUN

Sted
Nordre Land, Oppland
Publisert
5. desember 2017
Frist
2. januar 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

NORDRE LAND KOMMUNE  ÅPEN- OFFENSIV - ANSVARLIG
Vil du være med å skape et ekte landsbyliv i Nordre Land?
Nordre Land kommune har ca. 6.700 innbyggere og ligger sentralt i Oppland fylke, ca. 14 mil fra
Oslo og kort vei til Lillehammer og Gjøvik.
Administrasjonsstedet er Dokka. Kommunen har godt utbygd skoleverk med videregående skole med mange studieretninger. Kommunen har full barnehagedekning og byggeklare tomter.
Stedet har et rikt forenings- og organisasjonsliv. Det er gode muligheter for friluftsliv med lett adkomst til fjell og innsjø.

AVDELINGSLEDER- HELSE OG OMSORG, SOLTUN

Fakta om stillingen
100% fast stilling som avdelingsleder for avdeling Soltun er ledig fra 01.03.18.
Soltun er en avdeling for demente på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter, og er organisert under tjenesteområde Helse og omsorg, institusjonstjenester.

Arbeidsoppgaver
Faglig, administrativt og økonomisk ansvar for driften av avdelingen, samt sikre at tjenester til beboerne er i samsvar med
kvalitetskrav og gjeldende lovverk.
- Rapportering til driftsenhetsleder institusjon
- Personalansvar
- Turnus- og ressursstyring
- Rapportering og ansvar for oppfølging av den enkelte bruker

Ønskede kvalifikasjoner
- Autorisert sykepleier
- Lederutdanning- og erfaring
- Inneha gode samarbeidsevner
- Være målrettet, strukturert og ansvarsbevisst
- Gode datakunnskaper
- Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilby
- En selvstendig stilling hvor utvikling av tjenesten og kompetanse er i fokus for å gi faglige og gode tjenester
- Tverrfaglig samarbeid
- Gode pensjons- og forsikringsvilkår gjennom kommunens ordninger

For stillingene gjelder:

* Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju

* Tilsettingsvilkår i hh. til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler

* Politiattest uten merknader må fremlegges før tiltredelse

Hovedregelen er at søkerlister ikke er unntatt offentlighet, jfr.Offentleglova § 25. Dersom du ønsker at ditt navn ikke skal
offentliggjøres, ber vi om din begrunnelse for dette i søknadsteksten.

Søknad sendes
Vi ønsker at du benytter elektronisk søknad på vår hjemmeside: www.nordre-land.kommune.no/
Trenger du hjelp til dette, ta kontakt med: Sentrumsservice- tlf. 61 11 61 00 eller Faggruppe HR og Lønn - tlf. 61 11 60 22 / 24/ 25.

Søknadsfrist    02.01.2018                                 Utlyst dato        04.12.2017                           Vårref                  918/17

Kontaktperson

Tom Rune Bratlien, Tjenesteområdeleder Helse og omsorg, tlf: 61 11 63 76, mobil: 977 86 555, tom.r.bratlien@nordre-land.kommune.no

Lignende jobber

Lignende jobber