Sykepleier - Wesselborgen

Sted
Sør-Varanger, Finnmark
Publisert
6. desember 2017
Frist
27. desember 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid, Turnus

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Ledig 1/1 fast stilling som sykepleier. Stillingen er i to delt turnus med arbeid hver 3. helg.

Sykehjemsenheten, Wesselborgen sykehjem, avdeling Trollfjord.
Avdeling Trollfjord er en somatisk langtidsavdeling med 12 beboere. På Wesselborgen sykehjem er det i tillegg en somatisk langtidsavdeling, en skjermet avdeling for personer med demenssykdom, samt dagsenter for 
hjemmeboende personer med demenssykdom. Sykehjemsenheten er også ansvarlig for drift av kommunens 
demensteam.

Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Individuelle vedtak i sykehjem". 
Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet.

Vi søker deg som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

  • Utøve direkte sykepleie til beboerne.
  • Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer.
  • Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som sykepleier
  • Det er ønskelig med relevant erfaring, men det er ikke et krav.
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:

  • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
  • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er engasjert og har stor interesse i å utvikle tjenesten sammen med dine kollegaer. Du har gode evner i å kommunikasjon og samarbeid. Du har evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt. Du skaper tillit, og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter ansiennitet.

Ansiennitet: 0 - 8 års ans. 8 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 438 300,- 458 100,- 478 300,- 496 500,-

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Ved interne søkere kan annen stilling bli ledig, og din søknad vil bli tatt med i vurdering mot denne.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Søknadsfrist: 27.12.2017.

Kontaktperson: Enhetsleder Lene Nilsen Holte, E-post lene.holte@sor-varanger.kommune.no - Mobil 95282692