Sommarvikar sjukepleiar/hjelpepleiar/spl.stud - Kirurgisk Sengepost

Rekrutterer
Sted
Førde (Kommune), Sogn og Fjordane
Publisert
12. januar 2018
Frist
21. januar 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Vikar
Arbeidstid
Turnus

nav

Kirurgisk/ØNH/auge sengepost, FSS, har ledige sommarvikariat for sjukepleiarar, hjelpepleiarar og sjukepleiestudentar i perioden 25. juni t.o.m 19.august 2018. 
Kirurgisk/ØNH/auge sengepost har 28 sengeplassar. Det er ei fagleg utfordrande, til tider hektisk avdeling med godt arbeidsmiljø. Avdelinga har fagfelta:gastro, urologi, kar-kirurgi, plastikkirurgi, noko endokrinkirurgi, ØNH og auge. 

Oppgje kva arbeidsperiode og stillingsprosent som er ynskjeleg. 
Stilling inneber arbeid i tredelt turnus. 

Søkarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg 
Det krevst godkjend tuberkulinprøve

Arbeidsoppgåver

 • Sjukepleie til kirurgiske pasientar.
 • Administrering av medikament, i.v.væske, sondemat, perenteral ernæring.
 • Bruk av medisinsk teknisk utstyr som EKG-apparat, blærescanner, sprøytepumper og infusjonspumper.
 • Tverrfagleg samarbeid og samarbeid med kommunehelsetenesta.

Kvalifikasjonar

 • Ynskjer søkarar med erfaring innan pleiesektor.
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg

Utdanningsretning

 • Helsefagarbeider / Hjelpepleie
 • Sykepleie

Utdanningsnivå

 • Videregående skole
 • Høyskole / Universitet, årsstudie / grunnfag

Personlege Eigenskapar

 • Kompetanse, inkl personlege eigenskaper og erfaring vert vektlagt.
 • Vi vil gjerne ha ein medarbeider som har høg arbeidskapasitet, er fleksibel og har gode evner til samarbeid og kommunikasjon, men som også kan jobbe sjølvstendig.
 • Du er interessert i fagleg utvikling og er ein positiv bidragsytar til arbeidsmiljøet

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå

Andre opplysningar

 • Ingen reiseaktivitet

Kontaktinformasjon

Evelyn Stavang, Oversjukepleiar, (+47) 57839266

Arbeidsstad
 Førde

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]