Hjemmetjenesten, Holmentunet - sykepleier

Sted
Søndre Land, Oppland
Publisert
12. januar 2018
Frist
14. januar 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

SØNDRE LAND KOMMUNEHovsbakken 12860 Hovtlf. 61 12 64 00Søndre Land tilhører Gjøvikregionen og er en perle med 30 minutter til byen vår Gjøvik, én time til snaufjell og halvannen time til Gardermoen og til hovedstaden. Sentralt, men unna byens larm, svevestøv, trafikkork, kassakøer og manglende parkeringsplass. Vi har stillhet, full barnehagedekning, frisk luft, godt oppvekstmiljø, rikt kulturliv og flotte muligheter for friluftsliv på åsene og Randsfjorden. 
 

Sykepleier 100 % fast stilling fra d.d.


50/50 Administrasjon og miljøarbeid
Ansvarsområde: Bofelleskap for personer med utviklingshemming.
Turnusmessige endringer kan bli foretatt.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:


Praktisk bistand i alle dagliglivets aktiviteter og gjøremål
Å utvikle og vedlikeholde fagtilbudet.
Veiledning, rådgivning og opplæring til brukere og ansatte.
Delta i målrettet miljøarbeid for beboerne
Delta i utarbeidelse av systematiske tiltak, iverksetting og oppfølging av disse.
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre tjenester innenfor HOV.
Andre oppgaver må påregnes

Utdanning


Det er ønskelig med høyskoleutdanning som sykepleier, gjerne med videreutdanning innen for geriatri/palliasjon.
Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt.
Førerkort kreves
Politiattest må fremlegges
Høgskoletillegget 18.000 for spl og 23.000 for spesial spl.

Kontaktpersoner:


Ønsker du flere opplysninger om stillingene, kan du kontakte hjemmetjenesten ved Kjetil Holmen eller Therese Volden på tlf. 61126620.

Lønnsbetingelser


Tilsettingen skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, pensjonsordning (KLP), herunder bestemmelser om ferie.

Søknad sendes


Alle søknader skal gå via vår elektroniske søknad.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester skal fremlegges ved intervju og forespørsel. 

Dersom du ønsker at ditt navn skal unntas fra offentlig søkeliste, skal det alltid begrunnes jfr. Offentleglova § 25.
Begrunnelsen vil bli vurdert og vi gjør oppmerksom på at generell misnøye med at søknaden blir kjent ikke er tilstrekkelig grunn. Det må foreligge spesielle omstendigheter. 

Søknadsfrist: 14.01.18

Arbeidsgiver: Søndre Land kommune

Sted: Hjemmetjenesten Mog 5

Hentet fra: Kommuner-Visma

Se annonse

Lignende jobber

Lignende jobber