Har du lyst til å være med på å utvikle kommunens nye Helsevakt og Trygghetspatrulje?

Sted
Fredrikstad (Kommune), Østfold
Publisert
5. februar 2018
Frist
14. februar 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 78.000 blide innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. Fredrikstad gir et godt bolig- og tjenestetilbud til befolkningen, og trygge oppvekst- og levekår. Fredrikstad har et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Rygge flyplass når du på 20 minutter, Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. MERK Fredrikstad - så andre

Helsevakten og Trygghetspatruljen etableres på Helsehuset på Kråkerøy i virksomhet Medisinske tjenester, etat Hjemmesykepleie.

Helsevakt
Fredrikstad kommune ved seksjon Helse og velferd skal etablere en døgnbemannet Helsevakt som responderer, vurderer og videreformidler alarmer fra velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende bosatt i ulike kommuner i regionen.

Trygghetspatrulje
Trygghetspatrulje skal etableres med dag/kveld bemanning sammen med Helsevakten, hvor hovedoppgaven er ivaretakelse av ikke planlagte oppdrag og oppfølging av trygghetsalarmer og annen sensorteknologi for hjemmeboende i Fredrikstad kommune

Dette er en tjeneste under utvikling og endringer i stilling og arbeidsoppgaver må påregnes.

Vi søker etter 6 sykepleiere i 100% stillinger og 2 sykepleiere i 70% stillinger som har lyst til å være med å etablere og utvikle kommunens nye Helsesvakt og Trygghetspatrulje. Stillingen gir en unik mulighet til å være med i oppbygning av en nystartet tjeneste.

Hovedoppgaver
Helsevakt
• Bemanne operatørplass ved Helsevakten
• Motta henvendelser, vurdere og følge opp, samt kalle ut ressurser i henhold til gjeldende retningslinjer
• Registrere og rapportere
• Kvalitetssikre og avvikshåndtere tjenesten
• Bidra til et godt faglig samarbeid med samarbeidspartnere
• Utstrakt samarbeid med øvrige virksomheter og kommuner tjenesten strekker seg over
• Det vil være langvakter i turnus hver 4 helg

Trygghetspatrulje
• Følge opp ikke planlagte hendelser i hjemmetjenesten, herunder trygghetsalarmer
• Prioritere og iverksette sykepleietiltak
• Dokumentere
• Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
• Bidra til et godt faglig samarbeid med samarbeidspartnere
• Utstrakt samarbeid med øvrige virksomheter tjenesten strekker seg over
• Det vil være langvakter i turnus hver 4 helg

Kvalifikasjonskrav
• Tydelige og faglig engasjerte autoriserte sykepleiere
• Samhandlingskompetanse
• Vurderingskompetanse
• Interesse for fag og kvalitet i tjenesten.
• Er effektiv, stabil, fleksibel og sosial.
• Kunne flytende norsk skriftlig og muntlig, og beherske engelsk muntlig
• Bruke IT verktøy effektivt, herunder å kunne dokumentere raskt skriftlig.
• Evne til raskt å vurdere brukeres behov, og veilede bruker på en trygg og effektiv måte.
• Evne til å strukturere, organisere og prioritere arbeidsoppgaver.
• Erfaring fra hjemmesykepleie og medisinske tjenester vektlegges.
• Fordel med kompetanse innen velferdsteknologi.
• Fordel med kjennskap til prioriteringssystemer som Norsk indeks for medisinsk nødhjelp eller Manchester triage scale.
• Førerkort kl. B

Personlige egenskaper
• Personlig egnethet tillegges stor vekt.
• God evne til å opptre med respekt og profesjonalitet i tjenesten
• God evne til å kommunisere gjennom telefon.
• Gode egenskaper i muntlig dialog og menneskeforståelse.
• Evne til å tilpasse seg endringer og behov i tjenesten.
• Evne til å arbeide effektivt under stressede situasjoner.
• Ansvarsbevisst og selvstendig
• Du har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemer som til enhver tid benyttes i Fredrikstad kommune.
• Du bidrar til godt arbeidsmiljø og har godt humør

Vi kan tilby
• Spennende arbeidsplass i nyetablert tjeneste
• Opplæring og innføring i nye måter å møte fremtidens utfordringer på.
• Turnus med arbeid i langvakter hver 4. helg.
• Helgestillinger vil arbeide 2 hver helg
• Du vil flekse mellom Trygghetspatruljen og Helsevakten etter avtale
• Todelt-turnus med dag og aftenvakter
• Lønn etter gjeldende tariff.
• Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP

Lønnsopplysninger
Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ, kode 7174/3330, årslønn fra 386 200 til 464 500 avhengig av ansiennitet.

Politi / Tuberkulose attest
Politiattest fremlegges - ikke eldre enn tre måneder Skjema for tuberkulose/MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester

Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.
Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Søknadsfrist 14.02.2018

Lignende jobber

Lignende jobber