Psykiatrisk sykepleier

Rekrutterer
Frosta kommune
Sted
Frosta (Kommune), Nord-Trøndelag
Publisert
9. februar 2018
Frist
22. februar 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Psykiatrisk sykepleier
F.o.m. 01.05.18 har vi ledig 100 % fast stilling for psykiatrisk sykepleier.

Kompetansekrav:
- Offentlig godkjent sykepleier
- Videreutdanning i psykisk helse.
- Erfaring fra arbeid med rus/psykiatri
- Kunne bruke profil
- Kjenne til og kunne bruke SAMPRO
- Godkjent lursleder i KID (kurs i depresjonsmestring)

Personlige egenskaper:
- Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
- Vilje og evne til fagutvikling
- Fleksibel og kreativ
- Gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid
- Beherske norsk skriftlig og muntlig

Arbeidsoppgaver:
- Forebyggende arbeid
- Samtaler og kartlegging
- Systematisk oppfølging/ psykisk helsehjelp etter vedtak
- Koordinere rusarbeid i kommunen
- Være koordinator i ansvarsgrupper
- Ta initiativ til og opprette individuelle planer
- Samarbeide med spesialisthelsetjeneste
- Tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner og enheter i Frosta kommune
- Ansvar for årlig brukerplankartlegging
- Lede team for rus og psykiatri i Frosta kommune
- Bidra til kompetanseheving i helse og omsorg

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkerne som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.

Vitnemål og attester legges fram ved intervju. Gyldig politiattest må legges fram ved tilsetting.

Tilsetting og lønn i henhold til gjeldende avtaleverk. Gode pensjonsordninger og fri ulykkes- og gruppelivsforsikring.
For nærmere informasjon kontakt enhetsleder Jostein Myhr tlf. 90958449

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Astrid Småland, Mobil 47 95139841, Epost: astrid.smaland@frosta.kommune.no