To avdelingssykepleiere

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
12. februar 2018
Frist
1. mars 2018
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Avdelingssykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

 

Er du en lagspiller som liker å gjøre andre gode?

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Nå skal to av våre dyktige avdelingssykepleiere ved sengepostene på Kirurgisk klinikk slutte, den ene går av med pensjon og den andre skal flytte til en annen kant av landet.

Vi søker derfor to strukturerte, initiativrike og løsningsorienterte avdelingssykepleiere som deler våre verdier og vil bli med på laget.

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Klinikken disponerer to sengeposter, dagkirurgisk- og  postoperativ enhet, tolv operasjonsstuer og poliklinikk. Det arbeides bevisst og målrettet med sykepleiefaglig utvikling, hvor den enkelte medarbeider er med i utviklingsarbeidet.

Som avdelingssykepleier vil du være en del av klinikkledelsen. En viktig del av jobben vil være å planlegge og samordne aktiviteten for en effektiv drift av avdelingen, bidra med kunnskap og stimulere til forandring og nytenkning, slik at våre pasienter får den best mulige behandlingen.

Du vil få personalansvar for enheten, og vi søker deg som vil bidra til å fremme utvikling og heve kompetansen til den enkelte medarbeider. Vi ønsker at du har lederutdanning og/eller ledererfaring, er faglig engasjert og har gode samarbeidsevner. Setter du pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende fagmiljø, ser vi deg gjerne som søker.

Arbeidsmiljøet vårt er godt, stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og det er gode muligheter for faglig utvikling.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Det vil bli gitt individuelt tilpasset opplæringsprogram for stillingen. Personlig egnethet vektlegges.

Dersom du har spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte klinikksjef Lars Vasli på telefon 906 96 352, eller sykepleiefaglig rådgiver Tove Mosvold på telefon 469 28 137


Kontaktpersoner:
Tove Mosvold
mob: 469 28 137

Lars Vasli
mob: 906 96 352