Avdelingsleder Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Rekrutterer
Melhus kommune
Sted
Melhus (Kommune), Sør-Trøndelag
Publisert
13. februar 2018
Frist
28. februar 2018
Sektor
Kommune
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten inkludert familiesenter, er en del av enheten Familie- og forebygging som også består av PP-Tjenester, Barnevern,, Rus og tiltakstjenester, Psykisk helsetjenester og tjenester fra NAV. Vår ambisjon er å gi bistand til innbyggerne gjennom god tjenesteyting hvor lett tilgjengelighet, brukermedvirkning og samhandling vektlegges.

 

Avdelingsleder Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Vi søker en engasjert mestringsorientert leder med en inkluderende lederstil. Lederen skal bidra til å videreutvikle en moderne helsestasjon- og skolehelsetjeneste med høy kvalitet.


Om stillingen

Avdelingsleder har fag-, personal- og budsjettansvar, og det overordnede ansvaret for at tjenesten er framtidsrettet og i tråd med gjeldende lovverk.  Du skal legge til rette for gode tjenester og godt arbeidsmiljø ved å bygge gode team, skape engasjement og felles mål.

Du får stort handlingsrom innenfor tjenesten, og det forventes at du jobber selvstendig og strukturert. Videre er du en del av ledergruppa i enhet Familie og forebygging, som er et viktig fora for tverrfaglig samarbeid, personlig og faglig utvikling. Du blir en del av en stor og robust helsestasjon- og skolehelsetjeneste med et bredt fagmiljø. Det er tilsatt fagleder i tjenesten som har særlig ansvar for faglig veiledning av alle ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Spennende og utfordrende lederoppgaver
 • Planlegging og utvikling av enheten og tjenesten
 • Utarbeidelse og videreutvikling av systemer som sikrer kvalitet i tjenesten
 • Tilrettelegging for tverrfaglig samarbeid med samarbeidspartnere
   

Kvalifikasjoner

 • Minimum treårig høgskoleutdannelse
 • Det er ønskelig med helsefagligutdanning med videreutdanning som helsesøster
 • Lederutdanning/ledererfaring
 • Godt innblikk i helsefaglig jus
 • Erfaring og kunnskap om forvaltning/saksbehandling
 • Erfaring/kunnskap om endrings- og utviklingsarbeid
 • Gode IT-kunnskaper
 • Engasjement og ønske om å utgjøre en forskjell i utviklingen av fremtidige, gode offentlige tjenester
 • Ønsker å jobbe aktivt for å virkeliggjøre verdiene delegering, dialog og deltagelse
 • Mulighet for å disponere egen bil (godtgjøres etter statens satser)


Personlige egenskaper

 • Gode evner innen kommunikasjon og samhandling
 • Tillitsskapende og trygg person som kan inspirere, støtte og involvere sine medarbeidere
 • Evne til å arbeide både selvstendig, i team og tverrfaglig
 • Evne til raskt å sette seg inn i komplekse saksforhold
 • Evne til refleksjon og analytisk tenking
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere høyt arbeidstempo
 • Handlekraftig og moden person med stor integritet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende lederstilling i en robust og utviklingsorientert enhet
 • Medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Bredt tverrfaglig samarbeid
 • Faglig veiledning
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsvilkår


Referanser

Det er ønskelig at du oppgir minimum to referanser.
 

Andre opplysninger

Melhus kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til  orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværenede arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Politiattest må fremvises før tiltredelse i stillinger som krever det.


Søknad sendes

Melhus kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.

Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicesenteret i Melhus kommune på tlf 72 85 80 50.

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.


Kontaktperson

Inger Marie Jektvik Aarstad, Enhetsleder, tlf: 72858201, mobil: 48034080, IngerMarie.Aarstad@melhus.kommune.no

Søknadsfrist    28.02.2018                                
Utlyst dato        08.02.2018                          
Vårref                  654 (INAA)