Sykepleier - Stokmarknes sykehjem

Rekrutterer
Hadsel kommune
Sted
Hadsel, Nordland
Publisert
6. mars 2018
Frist
28. mars 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast, Vikar
Arbeidstid
Deltid, Heltid

Stokmarknes sykehjem ønsker å skape et trygt hjem for beboerne, men også være en behandlingsinstitusjon med fokus på kvalitet og utvikling. Vi har et dyktig, kompetent og engasjert personell, som ser muligheter og ikke begrensninger. Med utgangspunkt i kommunens visjon "med mulighetene i fokus skaper vi fremtiden", engasjerer vi oss i eldreomsorgen med faglig dyktighet og interesse.Vi ønsker at hver enkelt pasient skal oppleve å bli møtt med faglig kompetanse, omsorg og respekt i et inkluderende og trivelig bomiljø. Med oss har vi våre verdier; Engasjert, samlende, kreativ, raus og effektiv. Stokmarknes sykehjem består av to avdelinger. Avdeling 1 har 25 langtidsplasser hvor 7 er lagt til rette for personer med demens. Avdeling 2 har 16 langtidsplasser og 10 korttidsplasser inkludert palliative plasser.

Sykepleier - Stokmarknes sykehjem

Hadsel kommune

Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen, som en perle i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten. Vi er veldig stolte av vår vakre natur, våre bruer og havet. Hadsel kommune har universitet, sykehus, videregående skole, samt et  rikt kulturliv

Vi søker sykepleiere til følgende faste stillinger:

 • 2 x 100%
 • 1 x 80%
 • 4 x 50%
 • Sykepleier i vikariat
 • 1 x 80% til desember 2018, med mulighet for forlengelse

Om stillingen

Vi har behov for nye sykepleierkollegaer som vil være med oss i videre utvikling av Stokmarknes sykehjem. Vi har behov for deg som er faglig dyktig og med interesse for geriatri. Vår korttidsavdeling krever også at du synes det er spennende å møte pasienter med svært ulike og sammensatte problemstillinger. Som sykepleier ved Stokmarknes sykehjem vil du ha det sykepleiefaglige ansvaret i avdelingen. Dette innebærer blant annet å bidra til og sikre at kommunen til enhver tid har et fullverdig sykepleiefaglig tilbud slik at pasienten får den nødvendige hjelp som de trenger. Du vil i samarbeid med øvrig helsepersonell og faggrupper koordinere pasientbehandlingene og tilbudet til pasientene. Du vil også ha ansvar for veiledning og opplæring av øvrig helsepersonell og studenter.

Stillingene inngår i 3-delt turnus. Tiltredelse snarest mulig.

Krav til kompetanse

 • Offentlig godkjent sykepleier med autorisasjon
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • IKT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlige fremstillingsevner
 • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner

 • Videreutdanning eller erfaring innenfor geriatri og demensomsorg
 • Faglig dyktighet og interesse for faget
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt håndtere en hektisk arbeidshverdag
 • Motivasjon og evne til å tilegne seg ny kunnskap og bidra til utvikling av gode tjenester

Vi tilbyr
Hadsel kommune har innført et rekrutteringstilskudd for eksterne søkere til sykepleierstillinger i kommunen. Dette innebærer at nyansatte får kr 100 000,-  ved tilsetting i 100% stilling. Beløpet utbetales etter gjennomført prøvetid.
Deltidsansatte godtgjøres ut fra stillingsprosent. Beløpet utbetales som et engangsbeløp og forutsetter bindingstid til kommunen i 2 år.

Vi kan også tilby:

 • Utviklende og spennende stilling der få dager er like
 • Et godt fagmiljø med fokus på utvikling
 • Ei korttidsavdeling med svært varierte og spennende sykepleiefaglige oppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • IA-avtale og bedriftshelsetjeneste
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement
 • Vi kan være behjelpelig med barnehageplass

Ansettelse
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3

Språkkunnskaper
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2 eller trinn 3 ved et universitet.

Intervju
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet
Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes
Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"
www.hadsel.kommune.no Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Er du intern søker?
Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad.
Ved behov kontakt lønn/personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse. Dersom du har behov for hjelp med søknadsprosessen kan du kontakte kommunens service- og
informasjonstorg på telefon 76 16 40 00

Søknadsfrist    28.03.2018                                
Utlyst dato        27.02.2018                          
Vårref                  595

Kontaktperson
Ina Oskal Alexandersen, Avdelingsleder, tlf: 76164273, mobil: 91126255, Ina.Oskal.Alexandersen@hadsel.kommune.no
Linda M Larsen, Avdelingsleder, tlf: 76164250, mobil: 46945567, linda.larsen@hadsel.kommune.no