Sykepleiere, flere faste stillinger ved Sykestua

Rekrutterer
Alta kommune
Sted
Alta (Kommune), Finnmark
Publisert
7. mars 2018
Frist
8. april 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid, Heltid

Tjenesteområdet Helse og sosial:
VIRKSOMHET HELSE

Sykepleiere, flere faste stillinger ved Sykestua

Sykestua utfører spesialisthelsetjenester innenfor flere områder.  Sykestua har beredskapsfunksjoner, utfører behandling av forskjellige medisinske tilstander, akutte tilstander, utfører rehabilitering samt terminal behandling og pleie. Sykestua handterer pasienter som innlegges fra legevakt, hjemmet, sykehus eller som skal til videre behandling i sykehus. Avdelingen har egen enhet for dialyse.

Kontaktperson Tone Mauseth tlf 78 45 54 91/977 76 556.

Se fullstendig utlysning på Alta kommunes hjemmeside - her finner du også elektronisk søknadsskjema.

Lønns- og arbeidsvilkår i hht gjeldende avtaleverk.

Søknadsfrist: 08.04.18