Sykepleier vikariat i 100 % stilling - Hjemmebaserte tjenester

Rekrutterer
Hole kommune
Sted
Hol (Kommune), Buskerud
Publisert
7. mars 2018
Frist
23. mars 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Vikar
Arbeidstid
Heltid

Sykepleier vikariat i 100 % stilling - Hjemmebaserte tjenester

Hole kommune har ca. 7000 innbyggere og ligger under 30 minutters kjøring fra Sandvika. Om få år er reisetiden til Oslo sentrum halvert
gjennom den nye Ringeriksbanen og ny E16. Kommunen rigger seg for vekst og utvikling ved egne investeringer og satsningsområder, og i felleskap med kommunene i Ringeriksregionen.
Kommunens viktigste oppgave fremover er å både bevare de gode lokale verdiene, og samtidig sørge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser.

Hole er kommunens største arbeidsgiver med om lag 700 ansatte. Våre verdier kalt "RÅLF", Respekt- Åpenhet- Lojalitet- Fleksibilitet er godt nedfelt i var organisasjonskultur, og du som søker må føle eierskap til disse verdibegrepene.
Vår organisasjon kjennetegnes videre av en utpreget Vi-kultur, og vi trenger deg som vil spille på lag, og bidra tiI at kommunen yter sitt beste for våre innbyggere.

100 % vikariat som sykepleier fra 1.6.2018 og til september 2019 med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Heise og omsorgsoppgaver hjemme hos vare brukere

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • liker utfordrende oppgaver
 • både kan jobbe selvstendig og i team
 • liker hektiske hverdager
 • er løsningsorientert
 • behersker norsk muntlig og skriftlig
 • søkere må ha sertifikat kl B
 • nylig sykehus erfaring vektlegges

Utdanningsniva

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Praktisk
 • Selvstendig
 • Nøyaktig

Vi tilbyr

 • et meget godt arbeidsmiljø
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • høyt faglig miljø
 • stor innflytelse på egen hverdag

Kontaktinfo:
Heidi K. Ellingsen Leder for hjemmetjenesten (+47) 32163361/97146800

Søknadsfrist:
24.03.2018