Sykepleier svangerskapsvikariat

Rekrutterer
Herøy kommune
Sted
Herøy (Kommune), Nordland
Publisert
16. april 2018
Frist
26. mai 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Vikar
Arbeidstid
Deltid

nav

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder. Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1750 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder. 

Ingress


Herøy omsorgssenter har ledig: 

Svangerskapsvikariat 80 % sykepleier stilling i turnus fortiden i hjemmetjenesten. Tiltredelse 1.sept-18 

Svangerskapsvikariat 75 % sykepleierstilling i turnus, for tiden i sykehjemmet. Tiltredelse 1.sept-18

Beskrivelse avdeling


Omsorgsboligene er en bemannet boenhet som ligger administrativt under hjemmetjenesten. Den ligger i nær
tilknytting til sykeavdeling og skjermet avdeling. Det er 9 leiligheter og 8 omsorgshybler. I tillegg har avdelingen ett
trygghetsrom, ett avlastningsrom og en leilighet som er tiltenkt palliasjon / rehabilitering. I forbindelse med
samhandlingsreformen har avdelingen kort tidsavdeling og øyeblikkelig hjelp funksjon (KAD-Seng). 

Hjemmesykepleien skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gi mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten skal ivareta brukernes egenaktivitet og ressurser, skape trygge forhold som sikrer tilstrekkelig hjelp ved helsesvikt. 

Herøy sykehjem har 2 avdelinger, inndelt i somatisk og en skjermet avdeling. Det er til sammen plass for 20 pasienter.

Arbeidsoppgaver


Ansvar for det sykepleiefaglige i avdelingen.
Turnusarbeid / rundturnus.
Påregnes bakvakter.
Ansatte i omsorgsboligene må påregne seg vakter ute i hjemmesykepleien.

Vi søker


Person

  • som tar ansvar og liker utfordringer
  • har gode samarbeidsevner
  • God faglig innsikt og forståelse
  • evne til å jobbe selvstendig og målrettet
  • evne til å kommunisere, inspirere og se muligheter.
  • Interesse for å jobbe med kvalitetsarbeid.
  • må ha grunnleggende dataferdigheter, pleie og omsorg benytter seg av fagprogrammet CosDoc som arbeids og dokumentasjonsutstyr.

Krav til kompetanse


Autorisert sykepleier
Sykepleiere med relevant videreutdanning vil bli prioritert ved ansettelse.
Erfaring/egnethet i jobben
Det vil bli lagt vekt på samarbeid, lojalitet og ansvarlighet
Søker må dokumentere at han/hun behersker norsk språk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum norskprøve 3.
Den som tilsettes må ha sertifikat
2 referanser fra siste arbeidsforhold skal oppgis i søknad (nærmeste leder(e)).

Andre opplysninger


Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. 

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre


Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. 

Søknadsfrist: 01.05.18

Arbeidsgiver: Herøy kommune

Sted: Herøy hjemmetjenesten

Hentet fra: Kommuner-Visma-Nord

Referansenummer: visma.hald-ikt.no/recruitment/opening?0?2006

Se annonse