Avdelingssykepleier 100% fast - Helsevakt, trygghets- og nattpatrulje

Sted
Fredrikstad (Kommune), Østfold
Publisert
9. mai 2018
Frist
23. mai 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Avdelingssykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et 
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. 

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Avdelingssykepleier 100% fast - Helsevakt, trygghets- og nattpatrulje

Vil du ha en spennende stilling som avdelingssykepleier i Helsevakt, Trygghets- og Nattpatrulje?

Fredrikstad kommune har nå 100 % fast stilling som avdelingssykepleier ved Medisinske tjenester ledig for tiltredelse fra 15. august.

Medisinske tjenester er en virksomhet i Etat hjemmesykepleie. Virksomheten består av 6 ulike avdelinger; Fredrikstad kommunes akuttavdeling, Fredrikstad kommunes rehabiliteringsavdeling, Nattpatrulje med Helsevakt og trygghetspatrulje, Fredrikstad og Hvaler Legevakt, Overgrepsmottak for Østfold og Fellestjenester (legetjenster og Feltpleie). Virksomheten har ca. 132 årsverk. Virksomheten har tilhold i Helsehuset og på Dokka 1, Kråkerøy. Dette er en stilling i en ny avdeling i Medisinske tjenester, hvor Helsevakt og trygghetspatrulje slås sammen med etablert Nattpatrulje.
Nattpatruljen gir hjemmesykepleietjenester på natt til pasienter i Fredrikstad kommune. Helsevakt responderer, vurderer og videreformidler alarmer fra velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende bosatt i ulike kommuner i regionen. Trygghetspatruljens hovedoppgaver er ivaretakelse av ikke planlagte oppdrag og oppfølging av trygghetsalarmer og annen sensorteknologi for hjemmeboende i Fredrikstad kommune.

Hovedoppgaver

Avdelingssykepleier skal sammen med virksomhetens lederteam bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer innenfor gjeldende rammer og lovverk.
Avdelingssykepleier har det overordnede ansvaret for avdelingen i forhold til fag, personell og økonomi. 
Avdelingssykepleier er resultatansvarlig for sykepleietjenesten i avdelingen og dens ressursbruk.
Avdelingssykepleier er ansvarlig for å utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø, delta i virksomhetens kvalitetsarbeid samt har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde turnusplaner.
Stillingen innebærer etablering og utvikling av en tjeneste innenfor velferdsteknologiområdet, som vil være i stor utvikling og endring i tiden som kommer.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har autorisasjon som sykepleier
 • Du har minimum 2 års erfaring og praksis fra det fagområdet virksomheten omfatter
 • Du har gode IKT ferdigheter
 • Du har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Du har lederutdanning fra høgskole eller universitetsnivå og/eller mer enn 2 års erfaring som leder

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med erfaring fra fagprogrammene Gerica og GAT
 • Det er ønskelig med videreutdanning i velferdsteknologi, erfaring med velferdsteknologi eller annen IT kompetanse
 • Du er innovativ og kan lede innovative prosesser
 • Personlig egnethet vektlegges i forhold til kommunikasjonsevner, samhandling og ivaretakelse av arbeidsmiljøet
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du har evne til å motivere og involvere dine ansatte, og skape et godt arbeidsmiljø
 • Du er tydelig og strukturert og har evne til å gjennomføre
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet

Vi kan tilby

 • En spennende lederstilling i en kystby med et rikt kulturliv
 • Et godt arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes verdier MERK (Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent)
 • Tilhold i nye og moderne lokaler
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram med ledersamlinger og ledernettverk
 • Innovativ tjenesteadministrasjon og arbeidsformer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generelt: 
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale.
Prøvetiden er 6 måneder.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som Avdelingssykepleier, stillingskode 9454, internkode 7239, 100 % stilling kr. 532.120,- + tillegg for årsverk kr.10.000,- og døgntjeneste kr.5.000,-

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkulose og MRSA attest i henhold til forskrift.

Mer informasjon om stillingen
Virksomhetsleder Medisinske tjenester Atle Alfred Grønneberg

Telefon: 69 33 26 10 Mobil: 971 33 090

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Dorthe Bundgaard Christensen tlf. 69 30 61 80. 
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.

  Søknadsfrist 23 mai 2018

Lignende jobber

Lignende jobber