Virksomhetsleder Drammen Helsehus

Rekrutterer
Drammen kommune
Sted
Drammen (Kommune), Buskerud
Publisert
14. mai 2018
Frist
25. mai 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Leder
Arbeidsfelt
Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

amrop

Drammen er blant landets ti største kommuner og har 4.400 medarbeidere og et driftsbudsjett på ca. 3 milliarder kroner. Helse-, sosial- og omsorgstjenesten (HSO) består av 17 virksomheter.

Drammen kommune har høye ambisjoner i sin strategi for helse-, sosial- og omsorgstjenester. Systematisk arbeid med kvalitetsforbedring i tjenestetilbudet, økt brukerfokus og aktiv bruk av ny velferdsteknologi er viktige elementer i dette.

Drammen Helsehus omfatter kommunens heldøgnstilbud med forsterkede korttidsplasser, herunder øyeblikkelig hjelp, lindrende og rehabiliteringstilbud. Virksomheten har ca 115 ansatte.

Virksomhetsleder Drammen Helsehus

Visjonen ”Skap gode dager” er et kort, tydelig og stolt budskap som speiler de verdiene helse-, sosial- og omsorgstjenesten (HSO) i Drammen ønsker å formidle i samarbeidet med brukere, pårørende og kolleger. Ambisjonen er at de ansattes tilstedeværelse og faglighet skal oppleves som en berikelse. Kommunen satser på innovasjon og utvikling i hele HSO, i nært samarbeid med virksomhetsledere.

Drammen Helsehus har høyt kompetente og engasjerte medarbeidere og samarbeider tett med Helsetjenesten, Tjenestetildeling og Helse- og omsorgsdistriktene.  

Vi søker en ny virksomhetsleder som vil få totalansvar for en faglig sterk enhet som skal videreutvikles i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner. Sentrale ansvarsområder vil være:

 • Sikre optimal drift i henhold til kommunens budsjettforutsetninger
 • Sikre god pasientflyt og riktig utnyttelse av tjenestetilbudet
 • Strategisk medansvar for samhandling mellom Tjenestetildeling, Helsetjenesten og helse- og omsorgsdistriktene
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten i forhold til samhandlingsreformen
 • Videreutvikling av faglighet, kvalitet og profesjonalitet i tjenesten

Som virksomhetsleder for Drammen Helsehus vil du få en sentral plass i utviklingen av helse-, sosial- og omsorgsfeltet i Drammen kommune. Stillingen rapporterer direkte til rådmann ved Helse- og sosialdirektør og inngår i dennes ledergruppe.

Vi kan tilby

 • en utfordrende og ansvarsfull lederjobb
 • ansvar for en tjeneste i utvikling og endring, med fremtidig fokus på ledelse, samhandling, kvalitet, innovasjon, kompetanse og organisasjonskultur
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • støttetjeneste i virksomheten som fagrådgiver, kontorfaglig personell mfl.
 • en kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser
 • lønn etter avtale og medlemskap i Drammen kommunale pensjonskasse

Drammen Helsehus er lokalisert i flotte lokaler omgitt av en park på Landfalløya og har både parkeringsplasser og kort avstand til offentlig kommunikasjon. 

Vi søker en leder med engasjement for helse- og omsorgstilbudet til innbyggerne. Stillingen er godt synlig i kommunen, og som leder må du ha evne til å framstå med integritet og overbevisning overfor eksterne samarbeidspartnere så vel som media. Du bør fortrinnsvis ha helse- og sosialfaglig utdanning og relevant ledererfaring fra krevende driftsorganisasjon. Vi ønsker en motiverende leder med helhetsperspektiv som kan tilrettelegge for konstruktiv samhandling. Du er en strategisk og utviklingsorientert leder som ser muligheter gjennom bla. bruk av ny velferdsteknologi. God økonomi- og organisasjonsforståelse forventes.

Ta gjerne kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138 eller fung. Helse- og sosialdirektør Anniken Blichfeldt Muren tlf. 473 86 506. Gå inn på www.amropdelphi.no for å søke på stillingen.

Søknadsfrist 25. mai 2018.

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. 

Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden. For å avspeile mangfoldet i befolkningen, oppforder vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke. For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Flere søk som dette