Avdelingsleder - Avdeling for fordøyelsessykdommer, Medisinsk divisjon

Sted
Lørenskog (Kommune), Akershus
Publisert
16. mai 2018
Frist
11. juni 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

"Menneskelig nær – faglig sterk" er vår visjon.

Medisinsk divisjon leverer spesialisthelsetjenester innenfor akuttmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, infeksjonssykdommer med diagnostisk enhet, endokrinologi, blodsykdommer, nyresykdommer med dialysevirksomhet, fordøyelsessykdommer, kreft, geriatri, nevrologi og nevrofysiologi, rehabilitering og medisinsk overvåkning.
Sykehusets kliniske fellesfunksjoner deltar aktivt i det tverrfaglige pasientarbeidet og er organisert i Medisinsk divisjon.

Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø med forskning organisert som egen avdeling.

Vi prioriterer undervisning, kompetanseutvikling og akuttmedisinsk trening for ansatte med pasientkontakt. Pasientsikkerhet, kvalitet og sikker pasientflyt er førende for vår pasientbehandling og oppfølging.

Vil du være med å utforme framtidens behandling av fordøyelsessykdommer ved Akershus universitetssykehus?

Vi søker en engasjert avdelingsleder som kan lede og videreutvikle tilbudet til pasienter med fordøyelsessykdommer slik at det tilfredsstiller dagens og framtidens behov.

Avdeling for fordøyelsessykdommer er 1 av 16 avdelinger i Medisinsk divisjon. Behandlingen blir gitt på sengeområde eller på poliklinikk.
I dag har avdelingen tre seksjoner; en legeseksjon, en poliklinikk med gastroenterologisk laboratorium og et sengeområde.

Avdelingsleder rapporterer til direktøren i Medisinsk divisjon og sitter i divisjonens ledergruppe.

Se vår film her!
Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og videreutvikle drift av pasienttilbudet
 • Være faglig ansvarlig
 • Bidra til å forbedre eksisterende og utvikle nye behandlingstilbud
 • Legge forholdene til rette for forskning og utvikling i avdelingen
 • Arbeide for å skape et felles målbilde for avdelingen
 • Bidra til sykehusets videreutvikling av tilbudet til pasienter med fordøyelsessykdommer ihht Utviklingsplan 2017 - 2030 for Akershus universitetssykehus
 • Å arbeide for gode samarbeidsforhold innad i avdelingen og sykehuset, og med samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten og andre helseforetak
 • Bidra i divisjonens ledergruppe for å nå divisjonens målsettinger innen gitte rammer
 • Personalansvar for 3 seksjonsledere og ledelse av egen ledergruppe
 • Budsjettansvar/ansvar for avdelingens økonomistyring

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fordøyelsessykdommer eller annen relevant helsefaglig utdannelse og/eller spesialitet kan også være aktuelt
 • Relevant ledererfaring
 • Klinisk erfaring og god kjennskap til sykehusdrift
 • Erfaring med målrettet pasientsikkerhets- og HMS-arbeid
 • Forskningserfaring ønskelig
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Grunnleggende regnskapsforståelse
 •  
 • Søker bør ha lederutdanning og kunnskap om/kjennskap til arbeid med mål- og resultatstyring, samt dokumentert resultatoppnåelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Ønske om og motivasjon for å være leder
 • Klar forståelse og mål for lederrollen
 • Tar ansvar og er helhetstenkende og handlekraftig
 • Inspirerende og motiverende
 • Resultatorientert
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Meget spennende lederutfordringer i en organisasjon i utvikling
 • Ledertrening og lederutvikling
 • Moderne og teknologisk godt utrustet sykehus
 • Faglige utfordringer
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, bedriftsidrettslag og treningstilbud, teaterbilletter, interne kulturarrangementer
 • Mulighet for bolig og barnehageplass

Kontaktinfo:Anita Schumacher Direktør 46822805

Søknadsfrist 11.06.2018