Sykepleier - sommervikar - Enhet omsorgstj. Borgen

Sted
Sarpsborg (Kommune), Østfold
Publisert
11. juni 2018
Frist
25. juni 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Sesongarbeider
Arbeidstid
Deltid, Heltid, Turnus

nav

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sarpsborg - der barn og unge lykkes".Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"www.sarpsborg.com
 

Beskrivelse av arbeidssted


Enheten består av hjemmetjenester for området Borgen/Varteig samt Borgen sykehjem med 70
sykehjemsplasser. Les gjerne mer om oss og våre forskjellige team på sarpsborg.com/Omsorgstjenester Borgen.

Våre dyktige sykepleiere fortjener sommerferie.
Derfor søker vi etter noen sykepleiere som kan hjelpe oss under årets ferieavvikling.
Tiltredelse etter avtale.
Fint om du skriver litt i søknaden om hvilket team du helst vil jobbe i.

Sarpsborg kommune og enhetens verdier skal prege alt vårt arbeid, enhetens visjon er at brukere og ansatte skal
oppleve "Den gode dagen"

Stilling / Arbeidsoppgaver


Praktisk og personlig bistand samt nødvendig helsehjelp; herunder stell, pleie, medikamenthåndtering og
intravenøs behandling.
Vi har elektronisk journalføring og arbeidslister via LMP/smarttelefoner.
Vi jobber målrettet med hverdagsrehabilitering og hverdagsmestringstanken.
Sykepleier har et særskilt ansvar i forhold til faglig forsvarlighet og veiledning i teamet.

Vi søker

 • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
 • En som kan jobbe selvstendig og i team og har god framdrift i arbeidet
 • En som ser sin sykepleierrolle i samspill med andre kolleger i enheten
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig- og skriftlig fremstillingsevne
 • Har generell IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes i Sarpsborg kommune
 • Trives med høyt arbeidstempo, raske omstillinger og kan være fleksibel

Krav til utdanning


Ferdig utdannet sykepleier.

Erfaring


Bruk av IT som arbeidsverktøy er en forutsetning.

Vi tilbyr


Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt faglig arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og god
sykepleierdekning.

 • Full lønnsansiennitet i inntil 8 uker
 • 50 kr ekstra i timen pr. gjennomført vakt, i inntil 8 uker
 • Mulighet for leie av sykepleierhybel
 • Mulighet for 100 % fast stilling i etterkant av sommerperioden
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tverrfaglig miljø og nettverk
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • Gratis parkering

Øvrige vilkår/annet


Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jmfr. Helsepersonelloven.

For å jobbe i hjemmetjenesten må du ha gyldig førerkort og være villig til benytte kommunens bilordning.
Flott om du også har egen bil, hvis ikke kommunal bil er tilgjengelig, men det er ikke et krav til deg som sommervikar.

Søknad sendes


Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Søknadsfrist: 25.06.18

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Sted: Enhet omsorgstjenester Borgen

Hentet fra: Kommuner-Visma-Øst

Referansenummer: rekruttering.sarpsborg.com/recruitment/opening?3779

Se annonse