Vil du jobbe med kvalitetssikring innen helse?

Rekrutterer
DNV GL
Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
12. juni 2018
Frist
31. juli 2018
Sektor
Privat
Kategori
Andre stillinger
Arbeidsfelt
Konsulent
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Vil du jobbe med kvalitetssikring innen helse?

DNV GL - Business Assurance er et verdensledende sertifiseringsselskap. Vi hjelper kundene med å sikre gode prestasjoner i organisasjoner, produkter og tjenester gjennom sertifisering, kartlegging, opplæring og trening.

Vi søker nå en revisjonsleder med bakgrunn fra omsorg og helse.

Du vil støtte våre kunder innen ulike helsesegmenter i deres utvikling og implementering av ledelsessystemer. Du vil reise til våre kunder og foreta systemrevisjoner med fokus på pasientsikkerhet, myndighetskrav og pasienttilfredshet.

Etter eget ønsker er det også anledning til å kjøre kurs, eller jobbe mot andre bransjer hvor du eventuelt har relevant bakgrunn. 

Våre kunder er lokalisert i ulike deler av Norge. Siden hoveddelen av arbeidet skjer ute hos kundene, er reisevirksomhet en naturlig del av stillingen.

Kvalifikasjoner

 • 3 års relevant høyskole eller universitetutdannelse
 • Minimum 5 års yrkeserfaring fra offentlig eller privat helsesektor. Fortrinnsvis innen pasientbehandling eller pasientoppfølging.
 • Erfaring fra ledelse og/eller kvalitetsforbedring er en fordel, men ikke et krav da vi tilbyr solid opplæring i stillingens arbeidsoppgaver
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Meget god norskkunnskap skriftlig og muntlig
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert

Vi tilbyr:

 • Muligheter for å lære god praksis for kvalitetsstyring av så vel ulike organisasjoner som gode kolleger
 • En meget variert arbeidsdag hvor man besøker ulike organisasjoner og fagområder, og kommuniserer med mange nivå i virksomhetene
 • Muligheten til å påvirke kundenes styringssystem i forhold til pasientsikkerhet og pasientbehandling
 • Egen helsefagligutvikling og nettverksbygging
 • Egenutvikling innen styring, ledelse og kommunikasjon
 • Spennende og krevende utfordringer i møte med ulike fagmiljø, internt og hos våre kunder
 • Meget dyktige, høykompetente kolleger

For mer informasjon om våre tjenester innen helse, se: https://www.dnvgl.no/assurance/healthcare/index.html

Kontaktinformasjon:

Jøran Laukholm, Operation Manager Norway, mob: 977 63 990