Sykepleier - Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt.

Rekrutterer
Jobbnorge as
Sted
Kirkenes, Sør-Varanger
Publisert
13. juni 2018
Frist
30. juni 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Sykepleier - Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt.

Ledig 1/1 fast stilling som sykepleier. Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Enhet
Sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt.
Avdeling Solgløtt er kommunens rehabiliterings- og korttidsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng) er også lokalisert på denne avdelingen. Det er 16 plasser tilknyttet avdelingen. Avdelingen har et ungt og kompetansesterkt 
miljø med stort fokus på hverdagsrehabilitering. Avdelingen har nært samarbeid med de øvrige kommunale tjenestene og spesialhelsetjenesten. Prestøyhjemmet består i tillegg av to somatiske langtidsavdelinger og en skjermet avdeling for personer med demenssykdom.

Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet personsentrert omsorg i sykehjem. Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet.

Hovedarbeidsoppgaver
Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre pasienter.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

  • utøve direkte sykepleie til pasientene.
  • veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer.
  • utøve sykepleiefaglige oppgave i tråd med gjeldende krav til kvalitet.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som sykepleier
Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språkniv C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:

  • Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) ihht Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4.
  • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlige egenskaper
Vi søker deg som er engasjert og har stor interesse i å utvikle tjenesten sammen med dine kollegaer. Du har gode 
evner i kommunikasjon og samarbeid. Du har evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt. Du skaper tillit, og 
bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø.
Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr
Ved nytilsetting tilbys følgende lønn:

Ansiennitet: 0 - 8 års ans. 8 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 438 300,- 458 100,- 478 300,- 496 500,-

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontakt:
Lene Nilsen Holte
TEnhetsleder
E-post: lene.holte@sor-varanger.kommune.no
Arbeid: 78 97 75 58

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Lignende jobber

Lignende jobber