Operasjonssykepleier - Øye-avdelingen, Sykehuset Namsos

Sted
Namsos (Kommune), Nord-Trøndelag
Publisert
19. juni 2018
Frist
2. september 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no

Øyeavdelingen er organisatorisk tilknyttet Klinikk for kirurgi i Helse Nord-Trøndelag HF og lokalisert ved Sykehuset Namsos. Avdelingen behandler de fleste øyesykdommer og tar hånd om utredning, diagnostikk, medisinsk og kirurgisk behandling. Ved øyeavdelingen opereres bl.a. katarakt, glaukom, øyelokksforandringer samt behandlinger med intravitreale injeksjoner. 

Øyeavdelingen har 5 overleger, 3 LIS-leger, 1 ortoptist, 3 operasjonssykepleiere, 2 øyesykepleiere og 2 sykepleiere. 

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning. 

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.  Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden. 

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

  • Oppgaver i tilknytning til øyeoperasjoner.


Kvalifikasjoner

  • Operasjonssykepleier/sykepleier
  • Dersom vi ikke får tak i operasjonssykepleier, kan det være aktuelt å ansette sykepleier som forplikter seg til å gjennomføre videreutdanning innenfor operasjonssykepleie.


Personlige egenskaper

  • Interesse for å tilegne seg kunnskap/ferdigheter innen behandling/medisinsk-teknisk utstyr
  • Fleksibilitet ift. arbeidsoppgaver i avdelingen
  • Stressmestring
  • Gode samarbeidsevner
  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring


Kontaktinfo:
Anita Blixt Wojciechowski Avdelingsoverlege
(+47) 74215575

 

 

 

Nøkkelinformasjon:Annonsør:Klinikk for kirurgiRef. nr.: 3843257479Stillingsbrøk: 100% FastStartdato: 01.10.2018

 


Søkekriterier:Sted NamsosBransje Helse / SosialFagfelt SykepleieRolle Medarbeider