Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid

Rekrutterer
Modum Bad
Sted
Modum, Buskerud
Publisert
6. juli 2018
Frist
10. august 2018
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid

Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid

Avdeling for traumelidelser

Ved avdelingen er det ledig 80 % fast dagstilling som miljøterapeut.

Tiltredelse er ønskelig så snart som mulig eller etter avtale. 

Søkere må ha 3 års sykepleieutdanning med videreutdanning innen psykisk helsearbeid.

Det er ønskelig med klinisk erfaring fra arbeid med psykiske lidelser. Særlig erfaring med traumerelaterte lidelser blir vektlagt. Du bør like å arbeide i team. Vi legger vekt på god evne til samarbeid og personlig egnethet. Utdanning og erfaring med gruppebehandling vil være et stort pluss.

Pasientene i vår avdeling er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i barne- og ungdomsalder. Diagnostisk vil disse pasientene tilhøre kategoriene PTSD(kompleks type) og dissosiative lidelser. Det er høy grad av komorbiditet med bl.a. spiseproblemer, rus, angst/depresjon og personlighetsproblematikk. 

Det er 4 behandlingsgrupper i avdelingen, med 8 pasienter i hver gruppe. Avdelingen er faglig godt oppdatert og satser mye på kompetanseoppbygging hos den enkelte medarbeider. Vi har gode opplærings- og veiledningsordninger i et tverrfaglig stimulerende miljø. Det gjennomføres opplæringsprogram for nyansatte.

Vi kan tilby:

  • Interessante arbeidsoppgaver på et spennende fagområde
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
  • Personalbolig og personalbarnehage ved ledig kapasitet

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.  

Kontaktpersoner: Avdelingsleder Gun Abrahamsen, tlf. 32 74 97 00/901 26 327 ellernestleder Solveig Nævra Lie, tlf. 32 74 97 00.

Vi ber om at du søker elektronisk via www.modum-bad.no

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

​​

Søknadsfrist: 10.08.18

Lignende jobber

Lignende jobber