Teamleder - Hjemmetjenesten Greåker/Solli

Sted
Sarpsborg (Kommune), Østfold
Publisert
6. juli 2018
Frist
9. august 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Administrasjon
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Hjemmetjenesten team Greåker/Solli i Enhet omsorgstjenester Tune

Hjemmetjenesten Greåker/Solli er organisert under Enhet omsorgstjenester Tune. Teamet består av 24,82 årsverk fordelt på 40 personer og er lokalisert på Greåker. Teamet har i dag ca 175 brukere. Hjemmetjenesten yter praktisk og personlig bistand samt nødvendig helsehjelp. Enheten består forøvrig av 2 hjemmetjenesteteam, 2 bofellesskap for personer mekd demenssykdom, dagsentra for hjemmeboende personer med demenssykdom samt dagsentra for hjemmeboende eldre.

Vi søker etter teamleder i 100 % stilling.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Administrativt og faglig ansvar:

 • Daglig drift av teamet samt samarbeide tett med øvrige teamledere og fagsykepleiere internt og eksternt
 • Personalansvar - turnusarbeid/arbeidsplan,edarbeidersamtaler, IA-oppfølging, HMS og arbeidsmiljø
 • Faglig ansvar - ansvar for at tjenesten drives etter gjeldende lovverk, forskrifter og planer samt være pådriver og motivator til faglig utvikling og kompetanseheving
 • Budsjettansvar - medansvarlig for teamets og enhetens budsjett
 • Rapportere til enhetsleder

Vi søker

Teamleder som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Er endringsvillig, handlekraftig, løsningsorientert og fleksibel
 • Må kunne tenke langsiktig og helhetlig for Sarpsborg kommune  og være trygg i lederrollen
 • Må være faglig oppdatert og engasjert 
 • Må like å jobbe i en travel hverdag, ta ting på sparket og finne gode løsninger
 • Må ha god skiftelig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Krav til utdanning

Autorisert sykepleier.

Ønskelig med videreutdanning innen administrasjon og ledelse.

 

Erfaring

Ønskelig med erfaring som leder.

 

Personlig egenskaper

Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

Tilhørighet i ledergruppen som er opptatt av å utføre gode tjenester, dele erfaringer, hjelpe og støtte hverandre og drive forbedringsarbeid på ulike områder.

 • Arbeid på dagtid.
 • Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner. 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Sarpsborg kommunes lederutviklingsprogram.
 • Tverrfaglig miljø og nettverk.
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Øvrige vilkår/annet

Må ha sertifikat klasse B.

Må fremlegge gyldig politiattest.

Det inngås lederavtale mellom teamleder og enhetsleder.

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

Søknadsfrist    19.07.2018    Utlyst dato    21.06.2018    Vårref    3930

 

Kontaktperson

Solbjørg Johansen, Enhetsleder, mobil: 481 79 874, solbjorg.johansen@sarpsborg.com

Turid Tindlund, Teamleder, mobil: 982 91 910, turid.tindlund@sarpsborg.com

 

Lignende jobber

Lignende jobber