Forskning og fagutvikling legevakt

Rekrutterer
Uni Research
Sted
Bergen (By), Hordaland
Publisert
22. juli 2018
Frist
31. august 2018
Sektor
Annet
Jobbtype
Engasjement
Arbeidstid
Heltid

Uni Research AS er et forskningsselskap med vel 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på i underkant av 400 millioner kroner, og er inndelt i 6 fagavdelinger. Hver avdeling ledes av en forskningsdirektør. I tillegg har Uni Research et datterselskap, Uni Research Polytec AS. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn.
Uni Research er fra 1. januar 2018 en del av forskningskonsernet NORCE. NORCE består av forskningsinstituttene Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Uni Research Helse er en avdeling i Uni Research AS. Avdelingen driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet. Avdelingen har prosjekter og forskningsgrupper over et bredt område innen psykologi, odontologi og medisin. Flere opplysninger om avdelingen finnes på www.uni.no/helse

Forskning og fagutvikling legevakt

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal gjennom forskning og fagutvikling og i samarbeid med andre fagmiljøer bidra til å bygge opp og formidle faglig kunnskap innen kommunal legevaktmedisin.

Hovedoppgavene til kompetansesenteret er å:

Bidra til nasjonal og internasjonal faglig utvikling innen fagfeltet
Etablere nødvendige nasjonale faglige standarder
Bidra til, og delta i, forskning innen fagfeltet
Etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet
Sikre nasjonal kompetansebygging og spredning av kompetanse
Gi råd, høringssvar og utredninger til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet
Gi råd og faglig støtte til andre
Delta i undervisning, både i grunn-, etter- og videreutdanning

Senteret er finansiert av Helsedirektoratet og organisert i Uni Research AS gjennom Uni Research Helse. Faglig er senteret også knyttet til Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Fagmiljøet teller om lag 25 personer med ca. 12 årsverk. Senteret er samlokalisert med Institutt for global helse og samfunnsmedisin, i Kalfarveien 31, nær Bergen sentrum.

Forskning og fagutvikling legevakt

Nklm søker medarbeidere for deltakelse i prosjekter innen forskning og fagutvikling i legevakt. Planlegging, administrering, analyser og formidling vil kunne inngå i stillingen, sammen med andre driftsoppgaver ved Nklm.

Vi ønsker å ansette:

  • Lege eller sykepleier, eller person med annen relevant fagbakgrunn. Erfaring fra helserelatert forskning eller prosjektarbeid er ønskelig. Klinisk eller administrativ erfaring fra legevakt er også en fordel.
  • Person med relevant IKT kompetanse.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Stillingen kan være heltid eller deltid ned til minimum 50 %. Varighet blir 6-24 måneder relatert til aktuelle prosjekter. For særlig godt kvalifiserte søkere kan fast tilsetting bli vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Jesper Blinkenberg, epost jesper.blinkenberg@norceresearch.no

Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Senteret er samlokalisert med Institutt for global helse og samfunnsmedisin, i Kalfarveien 31, nær Bergen sentrum.

Send elektronisk søknad ved å velge «Søk stillingen» på denne siden. 

Søknaden skal vedlegges bekreftede vitnemål og attester.