Fagsykepleier sterilisering og smittevern, Øye operasjon

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
10. august 2018
Frist
31. august 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid

nav

Org. nr: - Stillingsident: 3894219573 Presentasjon av stillingen:
Operasjonsenheten søker 50% ledende operasjonssykepleier til fast dagstilling på instrumentenheten. Enheten er organisert som en del av operasjonsavdelingen, og håndterer først og fremst "eget" gods", men yter også noe service overfor andre enheter i Øyeavdelingen. Enheten betjener 6 operasjonsstuer og har tilgang til 2 autoklaver. Det er 3 laboranter tilknyttet enheten. Det er tett samarbeid med instrumentenhet for dagkirurgisk avdeling. 

Kort om oss: Operasjonsenheten holder til i eget bygg sammen med resten av Øyeavdelingen på Ullevåls område. Vi har stor variasjon i pasientgrunnlag og kirurgi. Operasjonsenheten er selvforsynt med sterile instrumenter og har egne autoklaver. Instrumentenheten er en integrert del i operasjonsenheten og har i tillegg også ansvar for sterilisering av kirurgiske instrumenter fra poliklinikk, sengepost og forskningsavdeling/hornhinnebank. 

Stillingen er ledig for tiltredelse omgående eller etter avtale. 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. 

Jf.helsepersonelloven §20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse 

Kun kandidater som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Dokumenter knyttet til utdanning skannes inn som et vedlegg til søknaden. Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post.

Arbeidsoppgaver

 • Fagutvikling og kvalitetssikring instrumentenheten
 • Fagutvikling og kvalitetssikring generell smittevern i operasjonsenheten
 • Ved behov inngå i grunnbemanning for instrumentenheten

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Videreutdanning i operasjonssykepleie.

Utdanningsretning

 • Spesialsykepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige Egenskaper

 • Jobber godt både selvstendig og i team
 • Er fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Har fokus på pasient og pasientsikkerhet
 • Ønsker å jobbe med utviklings- og forbedringsarbeid

Vi tilbyr

 • Halv dagstilling med arbeidstid ukedager kl. 0730-1530 etter oppsatt plan
 • Arbeidstid kan tilrettelegges noe
 • Fri alle helger og hellig-/høytidsdager
 • Mulighet for inntil 100% stilling i kombinasjon med vikariat
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Dyveke Brandt Qvenild, Enhetsleder (sykepl/jordmor), 23015176/22118576

Arbeidssted


 Oslo

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Lignende jobber

Lignende jobber