Sykepleiere til Hjemmetjenesten i Ski

Rekrutterer
Ski kommune
Sted
Jernbaneveien 4
Publisert
7. august 2018
Frist
27. august 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen går en spennende tid i møte. Det er vedtatt kommunesammenslåing med Oppegård til Nordre Follo kommune og vårt område forventer en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste årene. I 2021 vil Follo-banen stå ferdig og reisetiden til Oslo S vil være 11 minutter.  Les mer her: http://www.ski.kommune.no/

I prosessen fram mot ny kommune, lyses det ut enkelte stillinger på tvers av begge kommuner.

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

Behovet for hjemmesykepleie er økende og vi trenger flere dyktige sykepleiere. Vi jobber for at brukeren har det bra hjemme og det satses på faglig arbeid. Ski kommune vil bygge velferd på innbyggernes ressurser, teknologiske løsninger, samhandling og koordinerte tjenester.

Arbeidsoppgaver

 • utføre sykepleiefaglig helsehjelp til innbyggerne i deres hjem
 • arbeide for god kvalitet på tjenesten
 • samarbeide slik at hjelp og tjenester til brukerne er koordinert og helhetlig
 • veilede innenfor eget arbeids- og ansvarsområde til medarbeidere, brukere, pårørende og elever/lærlinger/studenter
 • bidra til utvikling av tjenester, deriblant ta i bruk digitale løsninger.

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • gyldig førerkort

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag
 • Utdanningstittel: Sykepleier

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • god evne til å samarbeide og kommunisere på norsk
 • faglig engasjement og pågangsmot
 • en positiv væremåte som bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • evne til å arbeide selvstendig og være løsningsorientert

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • en tjeneste i utvikling
 • interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • et faglig og godt arbeidsmiljø
 • etisk refleksjon
 • turnus med for tiden arbeid hver 3. helg
 • gode pensjonsrettigheter
 • Ski kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv
 • Lønn: Iht. Ski kommunes lønnsspenn
 • Attester og vitnemål tas med til evt. intervju.
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tilbud om stilling. Den som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal fremlegge politiattest som nevnt i helse-og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 • Kun elektronisk søknad via lenke mottas.

Kontaktinfo

Line Stenerud, virksomhetsleder (+47) 64 91 44 50 - 488 68 650
Unni Broch Mathisen, avdelingsleder (+47) 64 91 44 50 - 458 69966