Psykisk, helse og rus sykepleier/Vernepleier

Rekrutterer
Asker kommune
Sted
Asker (Kommune), Akershus
Publisert
9. august 2018
Frist
22. august 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier, Vernepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Psykisk, helse og rus sykepleier/Vernepleier

Virksomheten psykisk helse- og rustjenester gir tjenester til voksne med psykisk helse- og/eller rusutfordringer av kort eller lang varighet. Virksomheten gir et variert tjenestetilbud avhengig av hva den enkelte trenger for å mestre hverdagen og bli mest mulig selvhjulpen. Dette kan omfatte råd og veiledning, kurs, praktisk hjelp, ambulant oppfølging, omsorgsbolig og forskjellige aktivitetstilbud. Virksomheten har også ansvar for henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling.
Vår recoveryorienterte tilnærming baseres på stor grad av tilgjengelighet, vektlegging av den enkeltes ønsker for sin livssituasjon og bruk av helsefremmende tiltak. Tjenesten tilstreber støttende tilnærming med tanke på bedring og opprettholdelse av funksjonsnivå for den enkelte.
Det faglige arbeidet bygger på kunnskapsbasert praksis. Dette bygger på forskning, erfaring og innbyggerens behov og ønsker om bedring. Virksomheten deltar aktivt i en rekke prosjekter og utviklingsarbeid.
Fredtunveien 11 boliger
Heldøgns botiltak for personer med behov for sammensatt og langvarig hjelp på grunn av amtidig rus- og psykisk lidelse (ROP). Det gis også ambulant oppfølging til personer utenfor botiltaket.
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid ved Fredtunveien 11 boliger i Asker kommune har fokus på at beboer i størst mulig grad skal mestre eget liv og oppleve verdighet.

Vi har ledig:

100% stilling med arbeid hver 3. helg.

Kvalifikasjoner:

  • Søkere med 3-årig bachelor innen sykepleie eller vernepleie
  • Personlig egnethet vektlegges
  • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
  • Kjennskap til Gerica er en fordel
  • Førerkort klasse B


Arbeidsoppgaver:

 • Yte psykisk helse- og rusarbeid til personer som vi til enhver tid har i oppgave å følge opp.
 • Miljøterapi
 • Målrettet miljøarbeid
 • Primærkontakt ansvar
 • Utarbeide tiltaksplaner
 • Lede ansvarsgrupper
 • Medisinansvar
 • Bidra tverrfaglig i personalgruppen
 • Bidra til at beboerne opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt


Vi søker deg som:

 • har gode samarbeidsevner, og liker å jobbe i team
 • ser muligheter og er kreativ
 • er engasjert, har pågangsmot og liker utfordinger
 • er positiv og løsningsorientert
 • er god til å bygge relasjoner


Vi tilbyr:

 • et spennende, tverrfaglig og positivt arbeidsmiljø
 • gode muligheter for egenutvikling
 • faglig veiledning
 • spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • lønn i henhold til lov og avtaleverk
 • gode pensjons- og forsikringsordninger


Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Tiltredelse snarest, etter avtale.

Dersom du får problemer med e-søknaden, vennligst ta kontakt med Brukerstøtte på

tlf. 66 76 88 88.

Søknadsfrist: 22.08.2018

Arbeidsgiver: Asker kommune

Sted: Asker

Bransjer: Helse og omsorg

Tiltredelse: Snarest

Hentet fra: Nav

Referansenummer: 126105859

Se annonse