Spesialsykepleier/sykepleier - Akuttpsykiatri

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
9. august 2018
Frist
23. august 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid

nav

Enhet for psykose/rus har nå en ledig fast stilling som spesialsykepleier/sykepleier i 65,73% nattstilling, med jobbing hver 3. helg. 

Enhet for psykose/rus (post 3) er en av fem poster ved avdeling for akuttpsykiatri. Vi gir tilbud om øyeblikkelig hjelp til personer med alvorlige psykiske lidelser. Alle pasienter tas i mot ved mottaksenheten (post 1) og vil etter en kort observasjonsperiode bli videreført til én av avdelingens fire fagdifferensierte enheter. Post 3 er en av disse. 

I behandlingen vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling. Vi er et universitetssykehus med et høykompetent fagmiljø og har tett tilknytning til forskningsavdelingen. 

Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. 

Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Fungere som vaktansvarlig sykepleier
 • Veilede pasienter
 • Dokumentere i DIPS
 • Utøvelse av eget fag i samsvar med enhetens faglige retningslinjer og avdelingens målsetting
 • Planlegge og koordinere sykepleie og forordnet behandling til pasienter
 • Administrering og utdeling av medisiner

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Det er ønskelig med erfaring fra psykiatri og/eller rusbehandling
 • Helst videreutdanning som spesialsykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Utdanningsretning

 • Sykepleie
 • Spesialsykepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
 • Tilleggsutdanning
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige Egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig og i team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Vi etterstreber å yte en grundig og kompetent spesialisthelsetjeneste med mulighet for faglig fordypning
 • Tidvis høyt arbeidstempo i et godt faglig miljø med svært engasjerte medarbeidere
 • Kunnskap om behandling og utredning av problematikk innen psykose/rus
 • Våre verdier er samarbeidsevner, ansvarlighet, grundighet og raushet
 • Vi ønsker ny medarbeider hjertelig velkommen til en arbeidsplass med godt miljø og mange spennende oppgaver

Kontaktinformasjon

Silje Hagen Ranstorp, Enhetsleder, 22 11 84 27
Synne Otilie Hansen Bamrud, Ledende spesialsykepleier, 22 11 84 25, synbam@ous-hf.no

Arbeidssted


 Oslo

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Lignende jobber

Lignende jobber