Autorisert sykepleier/vernepleier natt

Sted
Trondheim (Kommune), Sør-Trøndelag
Publisert
7. september 2018
Frist
30. september 2018
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier, Vernepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid

Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse fra 1277. Stiftelsen har driftsavtale med Trondheim kommune for helse- og omsorgstjenestene. Vårt tjenestetilbud består av sykehjem, bokollektiv for personer med demens, dagsenter, bo- og aktivitetstilbud for yngre personer med demens, heldøgns omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester til omliggende boliger. Stiftelsen har en frivilligsentral og et kjøkken som driver kafè og cateringvirksomhet, vaktmesteravdeling, husøkonomavdeling og administrasjon. Her er 220 ansatte som gir tjenester til ca 150 brukere hver dag. Vi har god dekning av fagpersonell, jobber tverrfaglig og er opptatt av fag og kvalitet. Grunnleggende verdier ved Trondhjems Hospital er: glede, respekt og omtanke.

 

Autorisert sykepleier/vernepleier natt

Ledig svangerskapsvikariat 65,73% stilling natt for sykepleier/vernepleier på sykehjemmet.

Turnus med hver 3.helg fra og med 31.08.18 til og med 31.08.19 med mulighet for fast ansettelse. Eventuelt økning av stillingsprosenten i stillingen kan vurderes.

Sykehjemmet har 50 plasser over fire etasjer, derav en etasje med spesialisering innen nevrologi. Alle beboerne på sykehjemmet har egne rom inkludert bad. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje.

Vi tilbyr

 • God sykepleiefaglig dekning på dag og natt
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Sertifisert Livsgledesykehjem
 • Velferdsgoder som treningsrom, solarium, utleieboliger og avtale med Curatorklinikken for fysioterapi/akupunktur

Kravspesifikasjon til stillingen

 • Autorisert sykepleier/vernepleier
 • Interesse/erfaring innen geriatri
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Kontaktperson: Astrid Blichfeldt mobil 922 16 533 avdelingsleder sykehjem

Lønn over tariff. Pensjonsordning i KLP/TKP

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknadsfrist: 30.09.2018

Sykepleier natt har id nr hos JobbNorge: ID 156572

 

Sykepleier dag/aften har id nr hos JobbNorge: ID 156520