Sykepleier - SA Oslo, Publikum

Rekrutterer
Sykehusapotekene
Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
11. september 2018
Frist
30. september 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sykehusapotekene HF er et helseforetak som leverer legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Foretaket består av over 750 ansatte som er fordelt på 17 sykehusapotek fra Lillehammer til Kristiansand, samt hovedkontor i Oslo. I 2017 hadde vi en omsetning på 3,6 milliarder. Vår visjon er å gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre gjennom å bidra til bedre pasientsikkerhet og god sykehusøkonomi.

Sykehusapotekene HF er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg mot oppføring må du søke om og begrunne dette. Du vil bli kontaktet hvis søknaden ikke blir innvilget og få mulighet til å trekke søknaden.

Vil du være en av oss? – Vi søker sykepleier

De tre sykehusapotekene i Sykehusapotekene Oslo leverer en komplett farmasifaglig tjeneste til Oslo Universitetssykehus. Dette inkluderer rådgivning og legemiddelleveranse til inneliggende og utskrevne pasienter.

Sykehusapoteket Oslo, publikumsavdelingen Ullevål, har ledig stilling som sykepleier. Avdelingen leverer legemidler og andre varer til pasienter som utskrives fra sykehuset, pasienter ved sykehusets poliklinikker, ansatte ved sykehuset og andre som henvender seg til apoteket.

Apoteket har ti farmasøyter og ni apotekteknikere. Vi har stort selvvalg, direktereseptur og en variert kundegruppe som kan gi utfordrende arbeidsoppgaver.

Hos oss vil du få ansvaret for rådgivning til inneliggende og utskrevne pasienter innenfor ulike grupper av sykepleierprodukter og medisinsk utstyr. Du vil også være apotekets kontaktperson opp mot sykehuset. Det å skape gode relasjoner til pasientene og sykehuspersonell vil være en sentral del av stillingen. Du vil også få en viktig rolle i å støtte og gi råd til apotekansatte. Det å være en tydelig fagperson og ha evne til å lytte, gi råd og veiledning, er avgjørende for å kunne løse stillingen.

Stillingen innebærer ikke turnus, men dagarbeid i apotekets åpningstid. 

Du vil bli en del av et foretak med et viktig samfunnsoppdrag og en avdeling med motiverte og dyktige medarbeidere. Sammen skal vi bidra til økt pasientsikkerhet og at helseforetakenes kostnader forbundet med legemidler holdes så lave som mulig.

Medarbeidere i Sykehusapotekene HF må kunne kjenne seg igjen i våre verdier; kunnskapsrik, raus og ansvarsbevisst.
 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning til inneliggende og utskrevne pasienter innenfor ulike grupper av sykepleieartikler og medisinsk utstyr, som diabetes, inkontinens, stomi, kateter og ernæring
 • Være apotekets relasjonsbygger og vår kontaktperson opp mot sykehuset
 • Støtte og gi råd til helsepersonell på sykehuset, men også apotekansatte
 • Skape og vedlikeholde gode kunderelasjoner.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Kompetanse og erfaring innen diabetes, stomi, inkontinens og gjerne ernæring
 • Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper
 • Det er et krav om å fremlegge politiattest av nyere dato før tiltredelse


Utdanningsretning

 • Sykepleie


Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet


Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst, strukturert og effektiv
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidskunnskaper
 • Faglig dyktig, nysgjerrig og engasjert
 • Stor arbeidskapasitet


Vi tilbyr

 • Kompetanseutvikling – vi er opptatt av å utvikle våre ansatte
 • Opplæring i apotekets datasystemer vil bli gitt
 • Godt arbeidsmiljø – varierte dager sammen med gode kolleger er en del av jobben
 • HelsePluss - vi har fokus på ivaretakelse av våre ansattes helse
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger – vi ønsker å sikre våre ansatte
 • Lønn etter avtale – vi ønsker å være konkurransedyktige
   

Nøkkelinformasjon:

 • Annonsør: Sykehusapotekene HF
 • Ref. nr.: 3927734145
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Antall stillinger: 1


Kontaktinfo:

 • Christina Helene Larsen Wold
 • Avdelingsleder
 • 93215399

Lignende jobber

Lignende jobber