Leder Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
14. september 2018
Frist
15. oktober 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Leder
Arbeidsfelt
Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. 
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. 
Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling er landets største enhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Oslo sykehusområde. Avdelingen er organisert i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF som er lokalisert ved sykehusene Aker, Gaustad, Mortensrud og Ullevål. 
Nasjonal kompetansetjeneste TSB er lokalisert på Gaustad. 
Oslo universitetssykehus har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å drifte Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Kompetansetjenestens målsetting er å bidra til å heve kvaliteten på helhetlige tjenester over hele landet – i tett samarbeid med brukere, klinikere og forskere. 

Tjenestens leder går over i annen stilling som leder ved avdelingens nyopprettede forskningsseksjon RusForsk, og vi søker nå hans etterfølger. Vi ønsker oss en leder som er faglig sterk og offensiv i lederrollen, og som har et sterkt ønske om å bidra i videreutvikling av tverrfaglig spesialisert rusbehandling nasjonalt. 

Tjenestens oppdrag favner bredt, der sentrale oppgaver er å bygge opp og formidle kompetanse, overvåke og formidle behandlingsresultater, delta i forskning og etablere forskernettverk samt bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. 
Arbeidet er i stor grad organisert i prosjekter som består av fagutviklingsprosjekter og nettverk. I tillegg bidrar tjenesten aktivt inn i ulike forskningsprosjekter, og har også en vesentlig formidlings- og opplæringsvirksomhet. 

Per i dag er det 7 ansatte i fast stab, og 14 prosjektansatte i ulike stillingsbrøker. 
Tjenestens nye leder vil få en sentral rolle i videreutvikling av feltet, og vi ønsker oss en solid fagperson som evner å lede høyt kvalifiserte medarbeidere mot et felles mål. Du må ha en faglig plattform gjennom ditt kliniske arbeid og/eller forskning, og du må kunne dokumentere gode resultater som leder. 

Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Samlet resultatansvar for tjenesten, som innebærer faglig, metodisk og administrativt ansvar
 • Videreutvikling av kompetansetjenestens prosjektportefølje
 • Tilrettelegge for videre utvikling av metoder og fremgangsmåter for god prosjektstyring og nettverksbygging
 • Tilrettelegge for godt samarbeid med sentrale aktører i feltet, slik som helsemyndigheter, tjenesteytere, brukerorganisasjoner og andre kompetansemiljøer

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskole - eller universitetsnivå
 • Klinisk erfaring fra arbeid med rus- og avhengighet
 • Dokumentert ledererfaring
 • Ønskelig med doktorgrad innen relevante fagområder

Utdanningsretning

 • Helsefag
 • Sykepleie
 • Sosionom
 • Vernepleie
 • Psykologi
 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Ambisjoner på vegne av fagfeltet
 • Samlende og inspirerende
 • Evne til strategisk tenkning i kombinasjon med gjennomføringskraft

Vi tilbyr

 • En unik mulighet i å lede og videreutvikle en nasjonal kompetansetjeneste innenfor et spennende fagfelt
 • En variert lederrolle der både fagledelse og personalledelse er viktige komponenter
 • Et arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere
 • Lederen blir en del av ledergruppen i landets største offentlig behandlingsmiljø for pasienter med rus- og avhengighetsproblemer
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:
Anne Beate Sætrang Avdelingsleder 92823795
Elin Johannessen Konsulent - Administrasjon 46953464