Autorisert sykepleier 100%

Sted
Trondheim (Kommune), Sør-Trøndelag
Publisert
17. september 2018
Frist
10. oktober 2018
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse fra 1277. Stiftelsen har driftsavtale med Trondheim kommune for helse- og omsorgstjenestene.

Vårt tjenestetilbud består av sykehjem, bokollektiv for personer med demens, dagsenter, bo- og aktivitetstilbud for yngre personer med
demens, heldøgns omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester til omliggende boliger. Stiftelsen har en frivilligsentral og et kjøkken som
driver kafè og cateringvirksomhet, vaktmesteravdeling, husøkonomavdeling og administrasjon. Her er 220 ansatte som gir
tjenester til ca 150 brukere hver dag. Vi har god dekning av fagpersonell, jobber tverrfaglig og er opptatt av fag og kvalitet.
Grunnleggende verdier ved Trondhjems Hospital er: glede, respekt og omtanke.
En spennende stilling for deg som ønsker å utgjøre en forskjell i demensomsorgen


Om stillingen
Ledig fast 100% sykepleier stilling på Bokollektivet på Trondhjems Hospital.
Stillingen betår av turnus med dag/aftenvakter og hver tredje helg.
På bokollektivet jobber vi tverrfaglig med fokus på miljøbehandling som det viktigste verktøyet i møte med beboerne.
Bokollektivet er ei langtidsavdeling for personer med en demenssykdom. Avdelingen har plass til 19 beboere fordelt på to etasjer.
Beboerne skal være utredet i forhold til en demenssykdom og være fysisk spreke.
Avdelingen har stort fokus på personsentrert omsorg. Vi benytter metoder som blant annet Vips og Marte Meo.

Vi tilbyr

 • God sykepleiefaglig dekning
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Sertifisert livsglede avdeling
 • Spennende og god arbeidsplass
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, solarium, utleieboliger og avtale med Curatorklinikken for fysioterapi/akupunktur

Kravspesifikasjon til stillingen

 • Autorisert sykepleier
 • Interesse/erfaring innen demensomsorg for yngre/eldre personer
 • Videreutdanning innen demensomsorg vil være en fordel
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Generell informasjon
 

Kontaktperson: Avdelingsleder Marte Lund mob: 986 69 668

Lønn over tariff. Pensjonsordning i KLP

Vennligst oppgi minst 2 referanser.

Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknad og cv sendes via denne siden.

Søknadsfrist: 07.10.2018
Jobbnorge-ID: 157360, Søknadsfrist: 07.10.2018