Sykepleierstilling natt - Enhet Haugvoll sykehjem

Sted
Sarpsborg (Kommune), Østfold
Publisert
20. september 2018
Frist
11. november 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid

nav

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sarpsborg - der barn og unge lykkes".Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn"www.sarpsborg.com
 

Beskrivelse av arbeidssted


Enhet omsorgstjenester Haugvoll består av et nytt og moderne sykehjem som åpnet våren 2011. Her bor det 64 pasienter fordelt på 4 sykehjemsavdelinger, derav en skjermet avdeling. Vi har også et heldøgnsbemannet bofellesskap med 28 beboere, samt hjemmetjeneste for området Sandbakken og Søndre Skjeberg.
Sarpsborg kommune og enhetens verdier skal prege vårt arbeid, og enhetens visjon er at pasientene skal oppleve trygghet, ærlighet, glede og høy kvalitet.

Stilling / Arbeidsoppgaver


Nødvendig helsehjelp. herunder stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon.
Basert på medvirkning, tilrettelegge for at våre pasienter opplever trivsel, respekt og trygghet i tjenestetilbudet.
Bruke det kliniske blikket for å forebygge sykdom og iverksette best mulig tiltak for pasientene

Vi søker


Vi har ledig fast stilling på natt 62,44% som sykepleier i turnus 35,5/uke. Stillingen er på skjemet avdeling.

Krav til utdanning


Autorisert sykepleier

Personlig egenskaper


Du har lyst til å jobbe på en skjermet avdeling
Du er stabil, fleksibel, trygg og tydelig.
Du har god faglig og sosial kompetanse, høy arbeidsmoral og bidrar til et positivt og godt arbeidsmiljø.
Humoristisk sans er noe vi setter pris på.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr


Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en til tider hektisk hverdag.
Kantine med bl.a. salatbar.
Gratis parkering
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Øvrige vilkår/annet


Personlig egnethet vektlegges.
Lønn etter gjeldene tariff-, lov- og avtaleverk og Sarpsborg kommunes lønnsprinsipper.
Sykepleiere på natt får ytterligere kr 9000 i lokalt funksjonstillegg.
Det gis uttelling for minimum 30 studiepoeng.
Gyldig politiattest

Søknad sendes


Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Søknadsfrist: 11.11.18

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Sted: Enhet omsorgstjenester Haugvoll

Hentet fra: Kommuner-Visma-Øst

Referansenummer: rekruttering.sarpsborg.com/recruitment/opening?3990

Se annonse