Sykepleier

Rekrutterer
Jobbnorge as
Sted
Kirkenes, Sør-Varanger
Publisert
20. september 2018
Frist
14. oktober 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Sykepleier

Det er ledig 1/1 fast stilling som sykepleier. Turnusarbeid med arbeid per tiden dag/aften og hver tredje helg.

Enhet
Sykehjemsenheten, Wesselborgen sykehjem, avdeling Wesselstua.

Sykehjemsenheten består av to sykehjem og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilvæærelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere spennende prosjekter, blant annet "Individuelle vedtak i sykehjem". Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet.

Avdeling Wesselstua er en skjermet avdeling for personer med demenssykdom med ni beboere. På Wesselborgen sykehjem er det i tillegg to somatiske langtidsavdelinger og dagsenter for hjemmeboende personer med demenssykdom. Sykehjemsenheten er også ansvarlig for drift av kommunens demensteam.

Hovedarbeidsoppgaver
Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere.

Dine hovedarbeidsoppgaver vil være:

  • Utøve direkte sykepleie til beboerne.
  • Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer.
  • Utøve sykepleierfaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som sykepleier

Må beherske norsk skriftlig og norsk muntlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere 
språknivå C1.

Ved en eventuell ansettelse må du framvise og fylle ut:

  • Politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4.
  • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkolose.

Personlige egenskaper
Vi søker deg som er engasjert og har stor interesse i å utvikle tjenesten sammen med dine kollegaer. Du har gode evner i kommunikasjon og samarbeid. Du har evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt. Du skaper tillit, og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
En spennende jobb der du kan vokse og utvikle deg i godt sosialt arbeidsmiljø, med stor takhøyde.

Rekrutteringslønn for nytilsatte sykepleiere:

0 - 7 års ansiennitet: Årslønn kr. 446.800,-
8 års ansiennitet: Årslønn kr. 466.600,-
10 års ansiennitet: Årslønn kr.486.800,-
16 års ansiennitet: Årslønn kr. 505.300,-

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontakt:
Lene Nilsen Holte
Enhetsleder
E-post: lene.holte@sor-varanger.kommune.no
Arbeid: 78 97 75 58

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Lignende jobber

Lignende jobber