Er du vår nye fagsjef innen sykepleie?

Rekrutterer
Sunnaas Sykehus
Sted
Nesodden, Akershus
Publisert
26. september 2018
Frist
21. oktober 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Leder, Sykepleier
Arbeidsfelt
Fagleder, Fagsjef
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sunnaas sykehus tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sunnaas er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Sunnaas har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner.
Sunnaas sykehus er akkreditert etter de internasjonale standardene til Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF. Du kan lese mer om sykehuset på vår nettside eller se en film om våre pasienter.

Vi ser etter en ny fagsjef innen sykepleie. Du har pågangsmot og er god på å skape relasjoner internt og eksternt. Vi ser etter deg som har grunderånd og interesse for å kommunisere sykepleiefaget på en profesjonell og engasjerende måte.

Du vil få jobbe med engasjerte kolleger i landets fremste miljø for rehabiliteringsforskning. Stillingen er en 100% stilling som fagsjef, hvor 50 % av tiden er satt av er til egen relevant forskning i tråd med sykehusets strategier og målgrupper. Eksempler på målgrupper og studier for oss er pasienter med redusert kognitiv funksjon og bevegelsesvansker, livsløpsstudier samt studier om rehabiliteringsrettede helsetjenester.

Stillingen som fagsjef sykepleier er for tiden knyttet til Forskningsavdelingen som består av en forskningsenhet med fagsjefer, universitetsansatte og stipendiater, samt klinisk laboratorievirksomhet. Det samlede årsverket er på 36 årsverk. Det er tett samarbeid mellom Forskningsavdelingen og de kliniske tjenestene på sykehuset hvor fagsjef vil ha veilednings- og fagutviklingsansvar. Det er også tett samarbeid med ulike internasjonale miljøer. Fagsjefen kan kople seg til aktuell (internasjonal) gjesteprosessor i tillegg til at han/hun også kan være aktuell for bistilling ved OsloMet.

Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er ca. 40 minutters reise fra Aker brygge, Oslo, med offentlig transport. Med båt fra Lysaker tar reisen ca. 20 minutter.

Hos oss vil du

 • bidra til fagutvikling og kunnskapsbasert sykepleiepraksis i sykehuset
 • bidra til sykehusets forskningsproduksjon
 • stimulere til nye doktor- og mastergradsprosjekter
 • lede sykehusets "Sykepleiefaglig råd"
 • gi veiledning til fag- og gruppeansvarlige sykepleiere
 • gi faglige råd og samarbeide med klinisk ledelse om utvikling av sykepleietjenesten
 • bidra til kunnskapsbaserte behandlingsprogrammer
 • ha kontakt med universitet og høgskoler og eksterne miljøer innen fagfeltet

Vi ser etter deg som

 • har autorisasjon som sykepleier med fullført doktorgrad
 • har relevant klinisk erfaring
 • har erfaring med veiledning av doktorgradsstipendiater
 • kan vise til relevant forskningsresultater
 • har erfaring fra fag- og forskningsledelse (ønskelig)

Kvalifikasjoner stillingen krever er

 • god kommunikator
 • gründerånd
 • planleggingsevne
 • pågangsmot
 • relasjonsbygger

Vi tilbyr

 • et tverrfaglig arbeidsmiljø med fokus på kvalitet
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • introduksjonsdager- og opplæringsprogram for nyansatte
 • meget gunstige pensjons- og forsikringsavtaler
 • lønn etter avtale

Attester, vitnemål og pass (for ID-sjekk) bes ta med til intervju.

De som får tilbud om stillingene må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelse.

 
Nøkkelinformasjon:
Annonsør:
Sunnaas sykehus HF
Ref. nr.: 3936229415
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:
Johan K Stanghelle
Forskningsjef
+4798224331

Sted
Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF - Nesodden
Bransje
Helse / Sosial
Sykehus
Fagfelt
Sykepleie
Rolle
Fagansvarlig

ArbeidsstedBjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr

 

Lignende jobber

Lignende jobber