Avdelingssjef - Kirurgisk avdeling, Hamar

Sted
Hamar (Kommune), Hedmark
Publisert
28. september 2018
Frist
6. november 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Leder, Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Elverum-Hamar har rundt 1600 ansatte og behandler årlig  150 000 pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn og ungdom, gynekologi og føde-barsel.

Vi lyser ut stillingen som avdelingssjef i Kirurgisk avdeling da nåværende sjef etter mange år i sykehusets tjenseste går av med pensjon. Stillingen er ledig fra 1.4.2019.

Du kan nå få muligheten til å lede en avdeling som preges av høy faglighet, godt arbeidsmiljø og som jobber effektivt og målrettet til pasientenes beste.

Avdelingen trenger en tydelig og handlekraftig leder som bidrar til å utvikle avdelingen med pasientene i fokus, og i tråd med de rammene divisjonen har.

Avdelingssjefen har det overordnede ansvaret for avdelingens utvikling og drift, rapporterer til divisjonsdirektør og inngår i divisjonens ledergruppe. Stillingen gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et sykehusmiljø som er i kontinuerlig endring, og hvor ansattes kompetanse er sykehusets største ressurs.

Kirugisk avdeling, Hamar er blant landets største utenfor universitetssykehus, med ca 250 årsverk. Avdelingen har fem seksjoner innen gastrokirurgi, bryst - og endokrin kirurgi, karkirurgi, urologisk kirurgi og plastisk kirurgi, og er av de største i landet med robotkirurgi. Avdelingen har 3 sengeposter, poliklinikk og dagkirugi. Den har også ansvar for drift av sykehusets sterilsentral. Det er nært samarbeid med Indremedisinsk avdeling, Akuttmedisinsk avdeling og Radiologisk avdeling på sykehuset.

Vi søker en motiverende og tydelig leder som skal bidra til å videreutvikle Kirurgisk avdeling. Personlige lederegenskaper og evne til å lede en høyt spesialisert avdeling vil vektlegges.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet og helhetlig faglig, strategisk og driftsmessig ansvar for avdelingen.
 • Lede og støtte ledere på underordnet nivå og inkludere dem i relevante beslutningsprosesser
 • Gjennom en helsefremmende og involverende lederstil skape retnning og motivasjon, og styre ressursene slik at målene nås.


Kvalifikasjoner

 • Lege - eller sykepleieutdanning.
 • Annen relevant utdanning kan vurderes.
 • Kjennskap og erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel.
 • Ledererfaring og/eller lederutdanning er ønskelig.
 • Motivasjon og evne til å stå i krevende ledelsesutfordringer i en kompleks avdeling.


Personlige egenskaper

 • Strukturert og beslutningsdyktig med gjennomføringsevne
 • Resultat - og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjon- og formidlingsevner
 • Trygg og motiverende
 • Åpen og inkluderende
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt


Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig
 søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt.

Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Nøkkelinformasjon:
Annonsør:Sykehuset Innlandet HF
Ref. nr.: 3941431821
Fast
Startdato: 01.04.2019
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:
Øyvind Graadal
Divisjonsdirektør
905 37 306
oyvind.graadal@sykehuset-innlandet.no

Søkekriterier:
Sted
Sykehuset Innlandet, Hamar
Bransje
Sykehus
Fagfelt
Ledelse
Sykepleie
Lege

Arbeidssted:
Skolegata 32, 2318 Hamar