Ledende spesialsykepleier Ortopedisk seksjon og Operasjonssykepleier

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
5. oktober 2018
Frist
22. oktober 2018
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Spesialsykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

Operasjonsavdelingen søker 
Ledende spesialsykepleier Ortopedisk seksjon og Operasjonssykepleier

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg diakonale sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene.  

Er du faglig engasjert, fleksibel og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker. 

Ved ortopedisk seksjonen drives kun elektiv virksomhet. Vi er et kompetansesykehus innen implantatkirurgi og artroskopisk skulderkirurgi. Seksjonen på operasjonsavdelingen ledes av en seksjonsleder og to ledende spesialsykepleiere. Vi har nå ledig: 

Ledende spesialsykepleier i 100 prosent fast stilling  

Arbeidsoppgaver vil være; i samråd med seksjonsleder:

 • Planlegge og lede gjennomføring av ortopedisk operasjonsprogram
 • Koordinere operasjonssykepleieres daglige arbeidsoppgaver
 • Kvalitetssikring av enhetens virksomhet gjennom opplæring og utarbeidelse av kvalitetssystemer
 • Aktivt bidra til at faglig engasjement og kompetanse kommer enheten og avdelingen til gode
 • Planlegge og tilrettelegge for enhetens kompetanseutvikling i tråd med det aktuelle behov

 Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Like varierte utfordringer og ha «stå på» vilje
 • Personlig egnethet vektlegges

Operasjonssykepleier i 100% fast stilling

Arbeidsoppgaver:

 • Delta ved operasjoner ved ortopedi; implantatkirugi; skulder og korsbånd
 • Øre nese hals; bihule, septum, øre- og barneoperasjoner
 • Generell; endoscopisk hernie og galle
 • Rullering på seksjonene etter ønske

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra lignende virksomhet er en fordel
 • Tives med høyt arbeidstempo
 • Evne til fleksibilitet og faglig engasjement
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

 Vi tilbyr:

 • Et positivt arbeidsmiljø i en velorganisert og effektiv avdeling
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling og utstrakt kurstilbud - innland/utland
 • Fire ukers fellesferie
 • Konkurransedyktig lønn
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Ønsker du flere opplysninger kan du kontakte Camilla Levin, 96 09 27 51 eller Marit Glende Johnsen, 96 09 27 58

Skriftlig søknad sendes elektronisk innen 22.10.18.

Referansenummer: 2018-134.