Helsefaglig rådgiver

Sted
Trondheim (Kommune), Sør-Trøndelag
Publisert
9. oktober 2018
Frist
25. oktober 2018
Sektor
Helseforetak
Arbeidsfelt
Rådgiver, Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Helsefaglig rådgiver - Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning
St. Olavs hospital

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

St. Olavs hospital sin visjon er «å tilby fremdragende behandling til befolkningen i Midt-Norge». Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste. Som universitetssykehus legger St. Olavs hospital vekt på utdanning av profesjonelle, samfunnsbevisste og samhandlingsorienterte medarbeidere. Effekten av et tett samarbeid mellom klinikk og fakultet skal utnyttes til å sikre høy kvalitet på pasientbehandling, utdanning, forskning og innovasjon.

Helsetjenestene som tilbys pasientene skal være kunnskapsbaserte og det skal foregå relevant forskning av høy kvalitet ved universitetssykehuset. Dette gir universitetssykehuset bedre mulighet til å ivareta sitt regionale ansvar og å bidra både nasjonalt og internasjonalt.

Avdeling for forskning, innovasjon og utdanning (FIU) skal legge til rette for et godt samarbeid mellom sykehus og universitet slik at klinikere, vitenskapelig ansatte, stabspersonell og ledere i fellesskap utvikler sykehuset og helsetjenestene. Kliniske problemstillinger skal raskt fanges opp i forskning, utdanning og innovasjon, og ny kunnskap og kompetanse implementeres i pasientbehandling og forebyggende helsearbeid. Målet er bedre forskning, bedre utdanning og kortere vei fra kunnskap til praksis.

Arbeidsoppgaver

Seksjon for helsefag og utdanning er en del av FIU-avdelingen, og bidrar til utvikling, rådgiving og oppgaveløsning innenfor områdene helsefaglig utdanning og kompetanse, kvalitet i sykepleietjenesten og generelle helsefaglig spørsmål. Seksjonen samarbeider med NTNU og representerer sykehuset i utdanningsspørsmål lokalt, regionalt og nasjonalt. Seksjonen skal bidra til

 • at utdanningenes innhold og omfang er i tråd med helsetjenestens behov
 • å utvikle gode praksisarenaer med høy faglig kvalitet og relevans, og for et økende antall studenter
 • stimuleringsordninger og rekrutteringstiltak for å sikre tilstrekkelig antall helsepersonell med riktig kompetanse
 • utvikling og oppfølging av samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner
 • å sikre gode overganger mellom utdanning og yrkesutøvelse, gjennom bl.a. trainee-stillinger
 • utvikling av kunnskapsbaserte og trygge sykepleietjenester
 • å initiere prosjekter og bidra i utviklingsarbeid, utredninger og høringer
   

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig bakgrunn på master-/PhD-nivå
 • God kjennskap til virksomheten ved St. Olavs Hospital
 • Relevant erfaring fra klinisk arbeid
 • Pedagogisk bakgrunn og/eller erfaring fra undervisnings- og utdanningsoppgaver
 • Prosjekterfaring og ledelseserfaring er ønskelig, samt erfaring innenfor flere av oppgavene seksjonen ivaretar

Utdanningsretning

 • Sykepleie
 • Helsefaglig utdanning

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

 • Strukturert, selvstendig og tydelig
 • Gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team
 • Faglig engasjert, kreativ og nytenkende
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Takle periodevis høyt arbeidspress
 • Personlig integritet og egnethet

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende og spennende jobb
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Muligheter til å delta i prosjekter
 • Godt arbeidsmiljø

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:
Grete Ottersen Samstad
Helsefagligsjef
(+47) 958 27 197

Nøkkelinformasjon:
Annonsør:St. Olavs hospital
Ref. nr.: 3947368922
Stillingsbrøk: 100% FastStartdato:
01.01.2019
Antall stillinger: 1

Søkekriterier:
Sted Trondheim
Bransje Helse/Sosial
Fagfelt Sykepleie
Rolle Rådgiver

Arbeidssted:
Harald Hardrådes gate 14, 7030 Trondheim