Hammerfest kommune søker sykepleiere

Sted
Hammerfest (Kommune), Finnmark
Publisert
11. oktober 2018
Frist
20. november 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Hammerfest kommune er den største arbeidsgiveren i Hammerfest. Gjennom trivsel og arbeidsglede skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er lagånd, ha trua, åpen og stolt. Ved hjelp av disse ønsker vi å oppfylle vår visjon «Sammen for Hammerfest».

Denne gangen søker vi engasjerte og stolte medarbeider innenfor Helse og omsorg.

Sektor for Helse og omsorg søkere sykepleiere. Sektoren organiserer sykehjem, omsorgssenter, hjemmetjeneste samt rus- og psykiatritjeneste, Tjenesten for funksjonshemmede og legetjenesten.

Innenfor disse områdene har vi behov for sykepleiere.

Sektoren har følgende fokusområder:

 • Brukermedvirkning.
 • En faglig sterk helse og omsorgstjeneste.
 • Moderne lokaler og boformer
 • Den nye hjemmetjenesten, tverrfaglig samarbeid
 • Fornyelse og innovasjon

Løpende ansettelser. Faste stillinger i todelt turnus, eller natt turnus!

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleierfaglige oppgaver, ansvar og kvalitetssikring
 • Dokumentasjon og medikamenthåndtering
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Opplæring/veiledning av studenter og kollegaer.
 • Oppgaver vil variere i forhold til tjenestested og stilling

Utdannelse:
Autorisert sykepleiere, med norsk autorisasjon.
Er du spesialsykepleier vil din utdannelse bli vurdert opp mot tjenestens behov.

Personlige egenskaper:

 • Positiv og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst, selvstendig og trygg.

Ferdigheter:
Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig, språkkrav på C1 (må dokumenteres i søknad)

Stillingsspesifikke krav:
Det stilles krav om politiattest og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvis Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 5-4 og Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1.
I hjemmetjenesten trenger vi at du har sertifikat klasse B

Vi tilbyr blant annet:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Eget introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtaleverk, tilsettingen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer

Spesielle rekrutteringstiltak for stillingene: 

 • Kontinuerlig fokus på faglig utvikling og veiledning
 • Gode stipend og støtteordninger ved videreutdanning
 • "Sign on fee" mot bindingstid kr. 25.000,- engangsbeløp.  
 • Det gis 4 års antesipert tillegg ved fastsettelse av lønn
 • Mulighet for dekning av flytteutgifter, eventuelt husleietilskudd mot bindingstid

Generelt:
I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Innbyggere i Finnmark tilbys nedskriving av studielån, sjekk tiltakssonen. Opplysninger om Hammerfest finner du blant annet her Hammerfestby. Nærmere opplysning om stillingen får du ved å henvende deg til kommunalsjef Stina Løkke på e-post stina.lokke@hammerfest.kommune.no .

Søknad sendes elektronisk via jobbnorge (IDsøk 157365).