Spesialsykepleier

Sted
Oslo (Kommune), Østlandet
Publisert
11. oktober 2018
Frist
24. oktober 2018
Sektor
Kommune
Arbeidsfelt
Spesialsykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Stovnerskogen sykehjem søker spesialsykepleier med fagansvar.

Er du klar for å bidra og er faglig engasjert sykepleier som setter pasienten i sentrum og har evnen til å inspirere og videreutvikle fagmiljøet i avdelingen da er du den personen vi søker - Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 12000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi ser frem til å høre fra deg.

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Stovnerskogen sykehjem er et moderne sykehjem som ligger landlig til på Høybråten med umiddelbar nærhet til togstasjon og kort avstand til buss.
I tillegg til ordinære somatiske plasser, har sykehjemmet også spesialenhet innen demens/forsterket demens, samt spesialenhet for rus korttids/langtid.

Våre beboere skal oppleve god livskvalitet og meningsfulle hverdager, der "hva er viktig for deg prinsippet" gjennomsyrer vårt daglige arbeid. Sykehjemmet skal oppleves som et trygt sted for våre beboere og deres pårørende.

Stovnerskogen har et sterkt og voksende fagmiljø der samarbeid på tvers av profesjoner er svært viktig. Vi utvider vårt fagmiljø ved å rekruttere nye spesialsykepleiere.

Vi søker spesialsykepleier med fagansvar ved somatisk avdeling 3A 100% stilling med fortrinnsvis dagvakter i uken, samt regelmessig helgearbeid.
Ltr. 32 - 46.. Kr 464.200 - kr 593.700.

Stillingen innebærer for tiden 40% avsatt tid til kunnskapsbasert fagarbeid, evt noe administrative oppgaver. Prosentandelen kan endres etter behov. Resterende tid er knyttet til direkte klinisk arbeid og inngår i ordinær drift. Avdelingen har 24 beboere med ulike behov for pleie og omsorg innen somatikk. Alle beboere har tjenesteansvalig sykepleier og primækontakt.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene til spesialsykepleieren vil blant annet bestå av:
 • Identifisere og sørge for kunnskap og ferdigheter blant personalet, samt å være pådriver i systematisk kompetanseheving internt på avdelingen.
 • Spesialsykepleieren har et delegert fagansvar fra avdelingssykepleier
 • Utøve sykepleien i tråd med helsepersonelloven og pasienterettighetsloven
 • Veiledning og undervisning av personell, nyansatte, studenter, elever og lærlinger
 • Være pådriver i implementering av konseptet "Bedre hverdagsliv" i avdelingen
 • Ha et tett samarbeid med institusjonens fagleder og de øvrige sykepleiere. samt leger og terapeuter
 • Ta initiativ og bidra til økt tverrfaglig samarbeid internt på avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning (60 studiepoeng) innen relevante fagfelt som f eks palliasjon, demens, geriatri ol.
 • Ha "personsentrert omsorg" perspektivet i utøvelse av sykepleien
 • Ha evne til å jobbe både i team og selvstendig
 • Arbeide systematisk og er resultatorientert
 • Ha evne til å samarbeide på tvers av profesjoner
 • Evne til nytenking
 • Må beherske digitale verktøy
 • Erfaring fra dokumentasjonssystemet Gerica er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, tilsvarende nivå C1- tidligere Bergenstest
 • Kompetanse, norskferdigheter og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
 • Gyldig politiattest må fremlegges (ikke eldre enn 3mnd.)
 • Det er arbeidstakeren selv som må innhente politiattesten jf.Politiregisterloven §44. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før søkeren tiltrer

Utdanningsretning

 • Helse-, sosial- og idrettsfag
 • Utdanningstittel: Spesialsykepleier

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert, kunnskapsrik og positiv
 • Gode samarbeids- og komunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi vil ha deg som er blid og har godt humør, ser muligheter og er løsningsorientert Du må være strukturert, arbeide systematisk, ha pedagogiske evner og bidra til kompetanseheving blant ansatte i avdelingen.

Vi tilbyr

 • Kompetanseutvikling
 • Spennende, komplekse og varierende arbeidsoppgaver
 • Et dynamisk og inovativt arbeidsmiljø
 • Muligheter for å delta i ulike fagfora
 • Gode lønns-, forsikrings-, og pensjonsforhold
 • Les mer om Oslo Pensjonsforsikring på www.opf.no
 • Les mer om Oslo-forsikring.osl.kommune.no
 • Kun elektroniske søknader behandles.


Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Ref. nr.: 3952892475
Stillingsbrøk: 100% Fast stilling
Startdato: 01.01.2019
Antall stillinger: 1


Kontaktinfo:
Ausra Pavoliene
Avdelingssykepleier 23433280

Atusa Salehi
Fagleder 23433265

Søkekriterier:
Sted Sykehjemsetaten
Bransje Helse og velferd
Fagfelt Helse/Omsorg/Sosial
Rolle Fagansvarlig / Rådgiver

Arbeidssted:
Stovnerskogen sykehjem
Ruths vei 4,
0980 Oslo