Prosjektleder

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
11. oktober 2018
Frist
28. oktober 2018
Sektor
Helseforetak
Arbeidsfelt
Leder, Prosjektleder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Prosjektleder Tidlig intervensjon for unge i Follo (TIF) - Follo DPS, Seksjon for Tidlig intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE)
Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

"Menneskelig nær – faglig sterk" er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering og Avdeling FoU. Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen og i Follo

DPS Follo har ansvar for å gi et lokalbasert tilbud innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Oppegård, Ski, Ås, Frogn og Nesodden.

DPS Follo har sammen med BUP, ARA og kommunene Ski, Oppegård, Frogn og Ås fått midler fra Helsedirektoratet siden 2015, til et prosjekt rettet mot tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk lidelse hos unge i Follo. Mål for prosjektet er å utvikle samhandlingsformer mellom DPS og kommunale instanser, for å styrke tidlig oppdagelse og tilbudet til unge som står i fare for å utvikle en alvorlig psykoselidelse.

Vi har nå ledig en stilling (100%) som prosjektleder ved DPS Follo, TIRE (Tidlig Intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser). Stillingen er et engasjement ut 2019, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse
 • Organisere drift av samhandlingsteamet
 • Videreutvikle samhandlingsmetodikk, og planlegge overgang til fast drift
 • Organisere kontakttelefonen (TIF-telefonen)
 • Rapportere bruk av midler fra Helsedirektoratet, utarbeidelse av rapport og ny søknad om videre prosjektmidler
 • Bidra til gjensidig kompetanseheving mellom kommunene og DPS, og videreutvikle kompetanseutviklingsplanen
 • Gjennomføre evaluering av prosjektet og utvikle pårørende- og brukerundersøkelse

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitet / høyskoleutdanning, med videreutdanning eller på masternivå.
 • Det er ønskelig med erfaring fra behandling av målgruppen og prosjektledelse
 • Gode norskkunnskaper
 • Førerkort Klasse B
 • Det blir bedt om politiattest før ansettelse jfr Helsepersonelloven §20a. Attester og vitnemål må scannes inn som vedlegg i webcruiter.

Utdanningsretning

 • Psykologi
 • Helsefag
 • Administrasjon og Ledelse
 • Sosionom
 • Spesialsykepleie

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
 • Høyskole / Universitet
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Vi søker en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner. Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, evne til tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling, faglig dyktige og gode kollegaer
 • Et spennende, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde
 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et spennende felt
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteleie, teaterbilletter og annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring

Kontaktinfo

 • Marianne Borthen
  Seksjonsleder
  64852000
   
 • Henriette Parmann
  Teamleder Ti-team
  64852000
   
 • Tronn Arne Amundsen
  Psykologspesialist
  64852000
   

Søkekriterier:Sted Ahus, DPS Follo
BransjeHelse / Sosial
Fagfelt Psykisk helsevern
Rolle Fagansvarlig Medarbeider
Arbeidssted: Follo DPS, 1400 Ski
 

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Akershus universitetssykehus HF
Ref. nr.: 3941037803
Stillingsbrøk: 100%
Engasjement Antall stillinger: 1

 

Lignende jobber

Lignende jobber