Stipendiat innen ‘Sosial robot i helse- og omsorgstjenester'

Rekrutterer
NTNU
Sted
Ålesund (By), Møre og Romsdal
Publisert
11. oktober 2018
Frist
20. november 2018
Sektor
Stat
Arbeidsfelt
Utdanningsstilling
Jobbtype
Engasjement
Arbeidstid
Heltid

Ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA), NTNU, er det ledig en stipendiatstilling tilknyttet forskningsprosjektet ‘Sosial robot i helse- og omsorgstjenester’. Ansettelsen gjelder for en periode på 4 år med 25% arbeidsplikt. Arbeidsstedet er Ålesund (NTNU), og det er ønskelig med tiltredelse høsten 2018.

Instituttet tilbyr en bachelorutdanning i sykepleie, samt en rekke videre- og mastergradsutdanninger, med ambisjon om å utvikle fremtidsrettet og framragende sykepleie. Instituttet, som tilhører Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, har aktive forskere og undervisere innen flere helsevitenskapelige emner (http://www.ntnu.no/iha).

Møtet mellom mennesker og teknologi vil være sentrale i fremtidens helse- og omsorgstjenester, og velferdsteknologi utgjør derfor et av instituttets satsingsområder. Denne virksomheten bygger på et nært samarbeid med regionale og nasjonale kunnskapsnettverk for kommunene, som ALV (Arena for Læring om Velferdsteknologi (http://www.alv-moreogromsdal.no/), og Utviklingssenteret for Sykehjem og Hjemmetjenester (http://www.utviklingssenter.no/).

Hensikten med stipendiatprosjektet er å undersøke om humanoide roboter kan være et hjelpemiddel for å utvikle aktivitetstilbudet til beboere ved omsorgssentre. Prosjektet utvikles i nært samarbeid med Institutt for IKT og Realfag i Ålesund, og det utlyses en stipendiatstilling innen samme område ved IIR. En forutsetning for prosjektet er et utstrakt samarbeid mellom disse to stipendiatene. Sammen skal kandidatene videreutvikle innhold og bruksområder for robotsystemet Pepper (https://www.softbankrobotics.com/emea/en/robots/pepper), for så å teste denne ut i ulike kontekster ved omsorgssenter. Gjennom disse testene skal prosjektet utvikle ny innsikt om bruk av sosiale roboter i helse- og omsorgstjenester, og rollen slik teknologi kan spille i framtidens velferdstjenester.

Stipendiaten vil bli tilknyttet Senter for Simulering og Velferdsteknologi og Senter for omsorgsforskning (https://www.ntnu.no/omsorgsforskning). Det forventes at stipendiaten har residensplikt i Ålesund, hvor hovedveileder vil være tilknyttet. Det er en målsetning at de to stipendiatene i prosjektet deler kontor ved robotlaboratoriet på campus. Stipendiaten vil i tillegg ha tilgang til et større tverrfaglig nettverk ved NTNUs campuser i Gjøvik og Trondheim, som arbeider med relaterte problemstillinger.

Søkere som ønsker mer informasjon om prosjektet kan kontakte IHA og oppgitt kontaktperson.

Kvalifikasjonskrav

  • Fullført relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende høyere utdanning innen helsefag med et gjennomsnitt B eller bedre i tråd med NTNUs karaktersystem
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Kandidaten må snakke flytende norsk (eller annet skandinavisk språk) for å kunne kommunisere med deltakerne i prosjektet.

I tillegg ser vi etter en kandidat som:

  • Kan arbeide selvstendig, men også bidra i teamprosesser.
  • Har evne til å samhandle på tvers av ulike fagmiljøer og faglige perspektiver.
  • Er innovativ og ser etter nye løsninger på sammensatte problemer.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. For denne stillingen oppfordrer vi spesielt menn til å søke. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Lønn og vilkår:
Stilling som stipendiat (kode 1017) avlønnes med minimum årslønn brutto 449 400,- per år. Normal avlønning er fra kr 449 400,- til 505 800,- per år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelse i doktorgradsstilling forutsetter opptak til ph.d.-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. For informasjon om doktorgradsutdanningen: http://www.ntnu.no/mh/phd.

Slik søker du:
Søknader sendes elektronisk via Jobb Norge (IDsøk 158759) innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger.

Søknadsfrist: 31.10.2018.

Utfylling av CV skal gjøres i Jobbnorge. Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden. Følgende opplysninger må i tillegg legges ved:

  • Vitnemål og diplom
  • Attester fra relevante arbeidsforhold
  • Prosjektskisse (3-5 sider)
  • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser og eventuell publikasjonsliste
  • Rettkjente kopier av vitnemål og attester kan kreves av kandidatene som innkalles til intervju.

Kontaktinformasjon:
For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:
Førsteamanuensis Rigmor Einang Alnes, e-post: rigmor.e.alnes@ntnu.no, telefon 70161396/93083505

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til:
HR-rådgiver Marta Aandal, e-post: marta.aandahl@ntnu.no, telefon: 90553511

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.