Vil du bli vår nye medarbeider i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms?

Rekrutterer
Tromsø kommune
Sted
Tromsø (Kommune), Troms
Publisert
11. oktober 2018
Frist
15. oktober 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Tromsø kommune er vertskommune for USHT Troms. I Avdeling for helse- og omsorg er det under etablering en Fag- og utviklingsenhet (FoU) som skal ligge direkte under avdelingsdirektøren. USHT vil være den del av FoU fra 1.januar 2019.

Nasjonale satsningsområder for USHT Troms i 2018 er:
• Demensplan 2020.
• Innovasjon og velferdsteknologi.
• Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.
• Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming.
• Kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» vil være nytt satsingsområde fra 2019.

Det er ledig to 100 % stillinger som spesialist i helsefag.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og prosjektarbeid.
 • Legge til rette for samarbeid, kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i Troms.
 • Formidle kunnskapsbasert praksis.
 • Bidra til innovasjon.
 • Delta med råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid.
 • Tilrettelegge for relevant forskning for kommunale helse- og omsorgstjenester i Troms.
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig høyere utdanning med bachelor, og master eller relevante videreutdanninger.
 • Erfaring fra helse- og omsorgsfeltet, eller annen relevant erfaring.
 • Formell og/eller erfaringsbasert kompetanse innen undervisning, opplæring og veiledning.
 • Kompetanse/erfaring med prosjektarbeid og forståelse for nasjonale føringer.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God kunnskap i bruk av dataverktøy.
 • Ved tilsetting vil relevant erfaring og personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Evne til nytenking, selvstendighet, samarbeid og fleksibilitet.
 • Engasjement for fagutvikling.
 • Engasjement for innbyggerinvolvering.
 • Evne til å fremme tverrfaglig samarbeid i ulike fagmiljø.
 • Vi ser gjerne at du har kompetanse og/eller erfaring innenfor fagområdene: tjenester til personer med utviklingshemming, demens/geriatri, helsetjenester til den samiske befolkningen.

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Deltagelse i spennende fagutviklingsprosjekter og innovasjonsprosesser i tråd med nasjonale føringer.
 • Mulighet til å utvikle deg og tilegne deg ny kunnskap.
 • Samarbeid med faglig engasjerte medarbeidere med god kompetanse.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Søknad sendes elektronisk via WebCruiter.
 • Oppgi 2 referanser, hvorav minst en fra leder.
 • Attester og vitnemål tas med på intervju elle lastes opp som vedlegg til søknaden.


Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!

Nøkkelinformasjon:
Annonsør:Tromsø kommune
Ref. nr.: 3932030301
Stillingsbrøk: 100% Heltid, Fast
Antall stillinger: 2

Kontaktinfo:
Toril Bülow Leder USHT Troms
(+47) 48034599
toril.bulow@tromso.kommune.no

Søkekriterier:
Sted Tromsø kommune
Bransje Kommune
Fagfelt Helse og sosial
Rolle Medarbeider

Arbeidssted:
Hans Nilsens veg 41,
9020 Tromsdalen