Seksjonsledere - Kreftavdelingen

Sted
Østfold, Østlandet
Publisert
12. oktober 2018
Frist
29. oktober 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Leder, Sykepleier
Arbeidsfelt
Seksjonsleder, Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Seksjonsledere - Kreftavdelingen
Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

Døgnområde 10 - kreftsykdommer

2 x 100 % faste stillinger ledig fra 01.01.2019

Vi søker to motiverende og tydelige ledere som skal sikre drift og videreutvikling av døgnområde i kreftavdelingen.

Nåværende seksjonsleder går over i annen stilling i kreftavdelingen. Vi har besluttet å opprette ytterligere en stilling som seksjonsleder slik at vi nå søker etter to seksjonsledere som sammen skal sikre daglig drift og videre utvikling av døgnområdet. Seksjonsleder har et helhetlig personal- og resultatansvar for døgnområde. Seksjonsleder vil være en del av avdelingssjefens ledergruppe og rapporterer til avdelingssjef.

Kreftavdelingen har for tiden 27 senger fordelt på et døgnområde med 3 sengetun, poliklinikk og senter for lindrende behandling. Alle rommene er enerom. Kreftavdelingen har ansvar for behandling av kreft- og blodsykdommer for befolkningen i hele Østfold og Akershus syd. Pasienter og pårørende forventer god omsorg, høy kunnskap, oppdatert behandling og diagnostikk. For å møte disse utfordringene er det nødvendig med medarbeidere som innehar kompetanse og faglig nysgjerrighet til å være med på å utvikle avdelingen. Vi har som målsetting å bli best på pasientbehandling.

Innovasjon og kontinuerlig forbedring er en del av kreftavdelingens virksomhet. Nye behandlingsmetoder er tatt i bruk - CMS, iverksettelse av hjemmebehandling med antibiotika og ett innovasjonsprosjekt med blodprøvetaking hjemme, er eksempler på dette. Mer om innovasjon og kreftavdelingen finner du her

Seksjon døgnområde en består av mange svært erfarne, dedikerte og dyktige medarbeidere. Seksjonslederne vil samarbeide tett med seksjonsoverlege, samt leder ved samarbeidende seksjon (poliklinikk og senter for lindrende behandling).

Dette er oss, Sykehuset Østfold!

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder har helhetlig ansvar for daglig drift, personaloppfølging, budsjett og kvalitet for seksjonen.
 • Seksjonslederne i døgnområde har ansvaret for å utvikle seksjonen sammen.

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring
 • Søker som innehar annen relevant erfaring og gode lederevner vil også kunne bli vurdert for stillingen
 • Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig at en av kandidaten har erfaring fra avdelingens fagområder
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring med arbeidstidsplanlegging/ressursstyring
 • Ønskelig med erfaring fra endringsprosesser
 • Utdanning innen relevant fagområde fra høyskole og/eller universitet
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Erfaring fra kvalitets- og forbedringsarbeid


Utdanningsretning

 • Administrasjon og Ledelse


Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å se og tenke helhetlig
 • Strukturert og handlekraftig
 • Gode samarbeidsevner og evne til å motivere
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
 • Budsjett og økonomiforståelse
 • Evne til raskt å kunne sette seg inn i kompetanseområder som søker ikke innehar har på søkertidspunktet.
 • Personlige egenskaper vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i et tverrfaglig miljø
 • Unik mulighet til å være med på å bygge og videreutvikle en ny kreftavdeling med store visjoner for fremtiden
 • Faglig og personlig utvikling som leder
 • Mulighet for lederutvikling gjennom PULS (sykehusets lederprogram) m.m.
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i Østfold, kun snaue 50 minutter unna Oslo

Søknadsfrist: 29.10.2018

Nøkkelinformasjon:
Annonsør:Sykehuset Østfold HF
Ref. nr.: 3953006391
Stillingsbrøk:100% Fast
Startdato: 01.01.2019
Antall stillinger:2

Kontaktinfo:
Vivi Haaheim Seksjonsleder 984 38 140
Andreas Stensvold Avdelingssjef 992 90 151

Søkekriterier:
Sted Sykehuset Østfold
Bransje Sykehus Helse/Sosial
Fagfelt Ledelse
Rolle Mellom-/Linjeleder

Arbeidssted:
Postboks 300, 1714 Grålum

Lignende jobber

Lignende jobber