Sykepleier i hjemmetjenesten Marienlyst HOD 100 % fast

Rekrutterer
Drammen kommune
Sted
Drammen (Kommune), Buskerud
Publisert
15. oktober 2018
Frist
12. november 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Marienlyst Helse og Omsorgsdistrikt, avdeling hjemmetjenesten 

Avdelingen har ansvar for hjemmesykepleie i områdene Strømsø sentrum. Vi har hyggelige nye kontorer ved Strømsø Bo- og Servicesenter, der vi alle sammen jobber for å gjøre det fysiske miljøet så trivelig som mulig. 

Personalet yter tjenester til hjemmeboende og beboere i omsorgsbolig. Hjemmesykepleien er bemannet med sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi har også en enhetssekretær på avdelingen som jobber hver dag for å ta godt vare på oss alle sammen. Arbeidet er organisert i primærgrupper, og hver pasient får tildelt sin primærkontakt. Alle ansatte jobber turnusarbeid, og avdelingen har ønsketurnus. 

Det å jobbe i hjemmetjenesten på Marienlyst er et sted for deg som ønsker å lære mye nytt hver eneste dag, og som ser etter muligheter til å bruke det du har lært. Selv om dagene iblant er krevende, gir det veldig mye tilfredsstillelse å vite at du har gjort en forskjell for de menneskene du besøker. Vi leter etter deg som vil være med å jobbe videre inn i fremtiden hvor både velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering står i fokus, i tillegg til mange andre spennende sykepleieroppgaver. Hvis det høres ut som noe for deg, ikke nøl med å ta kontakt. 

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke. 

For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Arbeidsoppgaver


- Utføre direkte sykepleie i tråd med gjeldende krav til kvalitet, lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis.
- Vurdere akutte situasjoner som medfører at raske beslutninger må tas.
- Dokumentere etter gjeldende lovverk
- Tverrfaglig samarbeid med leger og andre samarbeidspartnere.
- Holde deg oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid.
- Veilede, undervise og brukere og deres pårørende, samt studenter og kollegaer ved behov.
- Ansvarsvakter og sykepleieansvarlig for egen primærgruppe.
- Fokus på hverdagsmestring i møte med bruker.
 

Kvalifikasjoner


- Autorisert sykepleier
- Det kreves gode kunnskaper i norsk, muntlig og skriftlig. For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.
- Språkkrav må dokumenteres ved søknad.
- Førerkort for bil.
 

Utdanningsretning


Medisin / Helse / Sosialfag

 

Utdanningsnivå


Høyskole / Universitet
 

Personlige Egenskaper


- Du er engasjert sykepleier som kan være med å utvikle den faglige sykepleiertjenesten vår.
- Du må ha gode evner til samarbeid, koordinering og kommunikasjon.
- Du er opptatt av kvalitet og bidrar aktivt i forbedringsarbeidet.
- Du er trygg i rollen som sykepleier og kan lede og delegere arbeidsoppgaver. 
- Du er strukturert.
- Du må kunne jobbe selvstendig, men kunne tenke sammen med dine kollegaer.
- Du er kreativ og ser løsninger i forhold til arbeidsoppgaver.
- Du skaper arbeidsglede og bidrar til gode endringsprosesser.
- Det legges vekt på personlig egnethet til stillingen.
 

Vi tilbyr


- Omsorgsfulle ledere som gir deg utviklingsmuligheter. 
- Dyktige medarbeidere som ønsker å dele sin kunnskap, samt utvikle seg for å ytterligere forbedre en allerede god tjeneste ut til brukerne. 
- Et arbeidsmiljø preget av mye godt humør og latter, og samtidig mange interessante faglige diskusjoner hver dag. 
- Jevnlige møteplasser satt i system hvor man har mulighet for faglig refleksjon med kollegaer. 
- Faglig påfyll, internundervisning og kurs. 
- Vi har samarbeidsturnus. 
- Rimelig treningsavtale på treningssenter og på Drammensbadet. 
- Lønn: Sentralt lønns - og stillingsregulativ. 
- Tiltredelse etter avtale.
 

Kontaktinformasjon

Larsen, Robert Severin S., Avdelingsleder, 97 10 93 03

Arbeidssted


 Drammen

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Lignende jobber

Lignende jobber