Ledige helgestillinger - Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Sted
Rakkestad (Kommune), Østfold
Publisert
16. oktober 2018
Frist
30. november 2018
Sektor
Kommune
Jobbtype
Fast, Vikar
Arbeidstid
Heltid

nav

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8000 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.
 

Beskrivelse av seksjon/enhet


Skautun er det eneste sykehjemmet i Rakkestad. Vi har totalt 65 plasser, fordelt på langtidsavdelinger (33 plasser), en
demensavdeling (10 plasser), korttidsavdelinger (22 plasser), miljøbase for hjemmeboende, samt eget kjøkken og
vaskeri.
Sykehjemmet har eget kjøkken og vi har innført fire faste måltider til våre beboere.
Det er variert tilbud av aktiviteter gjennom året som miljøbasen og fysioterapitjenesten tilbyr våre beboere.

Rakkestad kommune skal bygge nytt sykehjem og vi er i gang med forprosjektet. Vi målsetter oss bruker-, pårørende-
og ansattmedvirkning fra starten.

Kort om stillingen


Vi søker helsefagarbeidere, lærlinger og sykepleier/vernepleier studenter til faste helgestillinger hos oss på Skautun.Vi har helgestillinger ledig på flere avdelinger

Krav

 • Du er autorisert helsefagarbeider, lærling helsefagarbeider eller student.
 • Annen bakgrunn kan bli vurdert som relevant.
 • Gode språkferdigheter minimum B 2 muntlig og skriftlig norsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant arbeid og erfaring med arbeid med eldre

Egenskaper

 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsegenskaper
 • Ha godt humør og stå på vilje
 • Fokus på pasientenes behov og ønsker
 • En pådriver for fysisk aktivitet og godt miljø


Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø
 • Gode erfarings- og utviklingsmuligheter
 • Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår
 • Garantilønn utover tariff

Arbeidsvilkår


Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-4.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon


Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV
legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med
på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no

Søknadsfrist: 30.11.18

Arbeidsgiver: Rakkestad kommune

Sted: Seksjon Skautun

Hentet fra: Kommuner-Visma-Øst

Referansenummer: rekruttering.rakkestad.kommune.no:8090/recruitment/opening?0?262

Se annonse