Sykepleierstudenter - Divisjon Kongsvinger

Sted
Kongsvinger (Kommune), Hedmark
Publisert
16. oktober 2018
Frist
25. november 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Sykehuset Innlandet Kongsvinger har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenestene gjennom ulike kompetansehevende tiltak og utvikling av gode pasientforløp. Kvaliteten på tjenesten sikres best gjennom gode faglige miljøer og målrettet rekruttering. 
I dette arbeidet er det opprettet rekrutteringsstillinger for sykepleiestudenter. 

OM STILLINGEN 

Dette kan være noe for deg, dersom du er sykepleierstudent, har fullført 3. semester, og ønsker å inngå en forpliktende avtale med Kongsvinger sykehus i studietiden. Formålet med rekrutteringsstillingene er at du som sykepleierstudent skal få muligheten til å bli godt kjent med sykehuset og sykepleieoppgavene, samt få innblikk i de faglige utfordringene og mulighetene for kompetanseutvikling internt i sykehuset. Medisinsk-, Kirurgisk- og Ortopedisk sengepost, samt Akuttmottak, jakter på studenter til disse stillingene.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleierstudent, bestått obligatoriske teoretiske og praktiske eksamener i 3. semester

Utdanningsretning

 • Sykepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige Egenskaper

 • Ser verdien av og har evnen til å samarbeide tverrfaglig
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter
 • For stillingen i akuttmottak må søkere ha spesiell interesse for akuttsykepleie
 • Egnethet

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse i rekrutteringsstilling i studietiden (ca. 15-20 % stilling)
 • Sommerjobb i 6 uker på sommeren mellom 2. og 3.studieår og sommeren etter endt utdanning
 • Tilbud om større stilling etter endt utdanning og mottatt autorisasjon
 • Lønn etter sentrale avtaler
 •  
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Heidi S Duun Frantzen, Avdelingssykepleier Medisinsk sengpeost, 62887314
Hege Jeanette N Sæther, Avdelingssykepleier Kirugisk sengepost, 62887259
Lise E Steffenstorpet, Avdelingssykepleier Ortopedisk sengepost, 62887361
Anneli Godtlund, Avdelingssykepleier Akuttmottak, 62887022

Arbeidssted


 Kongsvinger

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Lignende jobber

Lignende jobber