Spesialsykepleier søkes til Personlighetspoliklinikken

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
17. oktober 2018
Frist
11. november 2018
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Spesialsykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Personlighetspoliklinikken er en spesialpoliklinkk for personlighetsforstyrrelser og er en områdepoliklinikk for Osloregionen som tilbyr kunnskapsbasert og kvalitetssikret utredning og behandling til pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse (PF) i tråd med Pasientforløp for personlighetsforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus. 

Spesialpoliklinikkens oppgaver: 
Spesialisert utredning og behandling for unge voksne pasienter med alvorlig emosjonelt ustabil- og/eller engstelig (unnvikende) personlighetsforstyrrelser som henvises fra spesialisthelsetjenesten (ICD-10: F60.3, F60.6). 'Second opinion' vurderinger og rådgivning til spesialisthelsetjenesten av pasienter med kompliserte tilstander der personlighetsforstyrrelse er relevant. Forskningsbasert utvikling av spesialiserte behandlingsprogrammer for pasienter med personlighetsforstyrrelse.

Arbeidsoppgaver

 • Spesialsykepleieren skal være en del av behandlingsteamet som behandler pasienter med emosjonelt ustabil og/eller engstelig/unnvikende PF. Ha ansvar for pasienter i utredning, behandling i gruppe- og individuell terapi samt delta i psykoedukative- og pårørende orienterte grupper.
 • Utføre kunnskapsbasert utredning og 'second opinion' vurderinger under veiledning av spesialist (psykolog/psykiater).
 • Delta i poliklinikkens teammøter, interne undervisnings- og veiledningsgrupper
 • Sikre poliklinikkens pålagte helhetlige aspekter i pasientoppfølgingen. Ivaretar brukerorientert tilbud, psykoedukative tiltak og poliklinikkens arbeid med pårørende.

Kvalifikasjoner

 • Kompetanse og erfaring fra spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern
 • Utdanning innen gruppepsykoterapi, evt. erfaring med gruppepsykoterapi
 • Erfaring med undervisning

Utdanningsretning

 • Sykepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige Egenskaper

 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Strukturert og samvittighetsfull
 • Interesse for fagområdet og pasientene
 • Sosial, åpen og empatisk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Engasjerte medarbeidere som holder et høyt faglig nivå
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Kurs og læringsprogrammer i sykehusets pasientadministrative system og andre nødvendige administrative systemer i regi av OUS.

Kontaktinformasjon

Merete Selsbakk Johansen, Enhetsleder, 23 01 63 01

Arbeidssted


 Oslo

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Lignende jobber

Lignende jobber