100 % sykepleierstilling pt avd Miljøtunet

Rekrutterer
Vefsn kommune
Sted
Vefsn, Nordland
Publisert
17. oktober 2018
Frist
26. november 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Omsorgsdistrikt sør yter tjenester til pasienter innlagt i sykehjem, med opphold på dagplasser og for hjemmeboende. Omsorgsdistrikt Sør skal være fremtidsrettet, omstillingsdyktig og en god samarbeidspartner.Vi skal tilby tjenester av høy faglig kvalitet til pasient og pårørende gjennom:* Riktig behandling og helhetlige tjenester.* En helsefremmende tjeneste.* God informasjon og brukermedvirkning* Å bli ivaretatt av ansvarlige og kompetente medarbeidere.Samtidig jobber vi ut fra våre tre hovedverdier: Verdighet, Ansvarlighet og Respekt.Som ansatt i Omsorgsdistrikt sør er vi avhengig av at du bidrar til godt samarbeid medpasienter, pårørende, kollegaer og tverrfaglige samarbeidspartnere

Vefsn sykehjem, pt avd Miljøtunet har ledig 100 % sykepleierstilling. 20 % av stillingen er i ressursbank
Stillingen har for tiden arbeid hver 3 helg pluss to ekstra helger pr år.

Er du interessert i andre stillinger hvis det blir interne rokkeringer.

Søkere med fortrinnsrett jf. HTA § 2.3 og AML §§ 14-1, 14,2 og 14,3 må søke innen fristens utløp. Dersom det ikke er kommet inn kvalifiserte søkere med fortrinnsrett innen søknadsfristens utløp, vil stillingene bli utlyst eksternt.

Arbeidsoppgaver


Selvstendig ansvar for sin yrkesmessige utførelse og opptreden, og at faget utøves i henhold til yrkesetiske
retningslinjer, etiske normer og gjeldende lovverk.
Skal delta i direkte tjenesteyting og har ansvar for å yte tjenester i samsvar med vedtak
Skal ha kjennskap til eget kompetanseområde og sørge for et godt tverrfaglig samarbeid med ulike samarbeidsparter
Skal veilede pasienter, pårørende, medarbeidere, studenter, elever og lærlinger

Ønskede kvalifikasjoner


Har godkjent høgskoleutdanning som sykepleier, sykepleierstudenter ferdig senest våren 2019 kan også søke
Har relevant erfaring og praksis fra arbeid med eldre
Har godt humør, viser ansvarlighet, har nysgjerrighet
Være en relasjonsskaper
Har god arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team
Må kunne gjøre faglige vurderinger og iverksette nødvendige tiltak
Må kunne jobbe selvstendig, ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
Må være engasjert og initiativrik og medvirke til et godt arbeidsmiljø

Har grunnleggende datakunnskaper
Behersker norsk skriftlig og muntlig

Det stilles krav om norskprøve 3 for utenlandske søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god
skriftlig og muntlig fremstillingsevne
For utenlandske søkere må det foreligge dokumentasjon på at utdanningen er godkjent i Norge, NOKUT godkjenning

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
Referanser bes oppgitt
Menn oppfordres til å søke

Vi tilbyr


Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår


Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

For stillinger i Vefsn kommune


Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attestervedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere
Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.
Søkerlister blir offentliggjort.
Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Søknadsfrist: 22.10.18

Arbeidsgiver: Vefsn kommune

Sted: Omsorgsdistrikt sør

Hentet fra: Kommuner-Visma-Nord

Referansenummer: esoknad.vefsn.kommune.no/recruitment/opening?0?1202- AUDE

Se annonse