Sykepleiere søkes til Orkerød sykehjem

Rekrutterer
Moss kommune
Sted
Moss (Kommune), Østfold
Publisert
17. oktober 2018
Frist
26. november 2018
Sektor
Kommune
Arbeidsfelt
Sykepleier, Vernepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Moss ligger sentralt i Østfold. Byen vår har i overkant av 32 000 innbyggere og er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for dobbelt så mange. Moss kommune har ca. 2500 medarbeidere. Sammen med Rygge skal vi bygge nye Moss kommune, som etableres 1. januar 2020.

Orkerød sykehjem har flere stillinger for sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere

Orkerød sykehjem på Jeløy i Moss kommune har flere ledige stilling i ulike størrelser for sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Det er både faste stillinger og vikariater. Stillingene er ledige fra dags dato.

Om oss
Orkerød sykehjem ligger på vakre Jeløy i Oslofjorden. Målgruppen er beboere med en demenssykdom. Sykehjemmet har til sammen 88 plasser som i all hovedsak er for beboere med langtidsopphold, men sykehjemmet har også en avdeling for korttids -/ avlastningsopphold hvor vi også bistår inn i utredning av demens.

Skogbrynet dagaktivitetssenter er en del av sykehjemmet og drifter dagtilbudet til hjemmeboende personer med demens. På dagsenteret er det p.t. ingen ledige stillinger.

Bystyret i Moss vedtok for en tid tilbake at driften ved sykehjemmet skulle rekommunaliseres fra privat til kommunal drift med oppstart den 01.09.2018. Her er vi nå i full gang med dette spennende arbeidet og dere, våre nye medarbeidere, vil få en interessant mulighet til å positivt påvirke i denne prosessen.

Målet for Moss kommune er at omsorgstjenestene skal bidra til at den enkelte kan leve et trygt, meningsfylt og mest mulig selvstendig liv. Vi skal sørge for at innbyggerne med heldøgns omsorgstjenester får et best mulig tilbud.

Det at Orkerød er et «levende» sykehjem og dagsenter med masse aktiviteter er helt essensielt for at våre beboere skal ha et så allsidig og godt liv som mulig, hvilket vi har et høyt fokus på.

Det er også uttalt viktig for oss at de som er pårørende føler seg trygge på at den i fra deres familie som bor her hos oss skal leve et trygt, godt, aktivt og verdig liv hver dag og bli møtt med omsorg, respekt, godt stell, klemmer, smil og en varm hånd å holde i. Så langt det er mulig skal vi forsøke å møte hver beboer daglig med hva som i dag er viktig for den enkelte.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil variere ift hvilken stilling man søker. Men for en sykepleier / vernepleier vil de primære arbeidsoppgavene være:

 • Sykepleiefaglig ansvar for behandling og oppfølging av beboere og pårørende
 • Følge opp sykehjemmets rutiner og bidra til forbedringsarbeide
 • Veiledning av andre ansatte
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og kompetansedeling internt.
 • Nært samarbeid med avdelingsledere og legene.

Arbeidstid
Turnus

Kvalifikasjoner

 • Dokumentasjon på autorisasjon som sykepleier / vernepleier. Vitnemål for øvrige stillinger.
 • Erfaring fra å arbeide med personer med demens er ønskelig, men ikke et krav. Nødvendig opplæring vil bli gitt.
 • Gode norskkunnskaper (minimum nivå B2), både muntlig og skriftlig.
 • Det må fremlegges tilfredsstillende politiattest for arbeid innen helse og omsorg.

Vi legger stor vekt på relevante personlige egenskaper, som at du har:

 • gode evner til kommunikasjon med beboere, pårørende og kolleger
 • vilje og evne til å lære
 • et stort engasjement for målgruppen

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bygge verdifull kompetanse innen demensomsorgen
 • Arbeide i en kommune som arbeider aktivt for heltidskultur
 • Mulighet til å påvirke sykehjemmet i en positiv retning etter rekommunaliseringen
 • Være med på den spennende prosessen mot Nye Moss Kommune ( sammenslåing av Rygge og Moss)

For ansatte i sykepleierstillinger i turnus gjelder følgende lokalt fastsatt garantilønn:

 • Ansiennitet under 20 år: Tilsvarende kr. 15.000,- over sentralt fastsatt garantilønn.
 • Ansiennitet over 20 år: Tilsvarende kr. 22.000,- over sentralt fastsatt garantilønn.
 • Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Kontaktperson
Virksomhetsleder for Orkerød sykehjem, Wencke Eibak Pedersen, mobil 950 06 737. Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

! Det er viktig at du fremhever svært tydelig hvilken stilling du søker, basert på den utdanningen du har, om du ønsker å arbeide ordinær turnus eller bare natt og hvor stor stilling du ønsker deg.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Moss og Rygge skal bli en ny kommune fra 01.01.2020.  Vi gjør oppmerksom på at innhold, arbeidsoppgaver og plassering av stillingen i organisasjonen kan endres ved framtidig organisasjonsendring.